Holmstrupgård - Århus

Holmstrupgård - Århus

  • Projekt Nyt skoleafsnit for Jysk Børneforsorg - Holmstrupgaard
  • Titel Holmstrupgaard
  • Areal 1000 m²
  • Bygherre Jysk Børneforsorg
  • Status Opført
  • År 2011

Holmstrupgård er et ungdomshjem med dag- og døgnbehandling for unge fra 14 år. De unge kan have svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, spise- eller personlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske vanskeligheder eller kontaktvanskeligheder.

Cases Se alle cases

bubblemedia