Teglgårdshuset - Middelfart

Teglgårdshuset - Middelfart

  • Projekt Teglgårdshuset 
  • Titel Teglgårdshuset
  • Areal 1800 m²
  • Bygherre Region Syddanmark
  • Status Opført
  • År 2014

Projektet er 1. præmie i en konkurrence afholdt af region Syddanmark.


Ombygningen omfatter ombygning af Teglgårdsparken 6, 8, 10, 14, 36 og 44
Renovering og ombygning af Teglgårdshusets hovedbygning, administration og kollegieboliger.


Teglgårdshuset retter sig mod sig mod mennesker med en psykisk lidelse, som har brug for støtte til at få hverdagen til at fungere. Teglgårdshuset består af to afdelinger. hhv. kaldet Teglgårdshuset og kollegiet.. de to afdelinger henvender sig til vidt forskellige målgrupper.


Teglgårdshuset, hovedbygningen, er et længerevarende botilbud (§108) med plads til 16 beboere. Tilbuddet henvender sig til voksne mennesker med en sindslidelse, der samtidig har valgt at leve livet med et aktivt misbrug. Dobbeltdiagnosen kan medføre en adfærd, der ofte gør det vanskeligt at bo på et ”almindeligt” socialpsykiatrisk botilbud.


Kollegiet er et midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud (§107) med 9 beboere fordelt i tre villaer. Tilbuddet har det mål med opholdet, at beboerne fastholdes eller styrkes i de kompetencer, der er nødvendige for at flytte til en anden egnet boform. I samarbejde med beboerne arbejdes der henimod, at man i løbet af 1 til 3 år bliver i stand til at flytte til en mere selvstændig boligform. Opholdet kan i andre situationer ses som en afklarende fase, hvor det afklares om man er bedst hjulpet med at flytte til et længerevarende botilbud.


Målet for os er at skabe så hjemlige rammer som overhovedet muligt. Samtidigt er personalets arbejdsvilkår et utroligt vigtigt fokuspunkt.

Under forløbet har vi fungeret som arkitekt og byggeleder.

 

Cases Se alle cases

bubblemedia