64 almene boliger for Lejerbo

I samarbejde med CASA A/S, Rambøll og Constructa har vi for Lejerbo projekteret cirka 7000m² alment boligbyggeri på Vejlevej i Horsens. Boligerne er opført i to etaper, og omfatter i alt 64 boliger.

Boligerne på Vejlevej er opført som fritliggende hvide bygningskroppe, der ligger i et grønt og frodigt område.

Bygningernes modernistiske formsprog med de hvide facader og de flade tage sikrer, at bebyggelsen også vil fremtræde nutidig og aktuel i mange år fremover.

Bebyggelsen udmærker sig ved at ligge meget tæt på Horsens´ centrum, som ligger i gåafstand. På trods af denne bynærhed får man glæde af den nærhed, som de allerede opvoksede træer og buske giver. Vegetationen vil blive større og stærkere i årene der kommer.

Umiddelbart ved siden af boligerne løber den lille Dagnæs bæk. Bækken tiltrækker fugleliv, ligesom der også er fisk i bækken.

Facaderne som vender mod bebyggelsens haveanlæg er med altaner. Mod ankomstsiden er der altangange.

Der er et praktisk placeret parkeringsanlæg, som ligger ganske tæt på boligerne. Her er der naturligvis også indtænkt handicapparkering.

De 64 boliger er fordelt på 4 etager. Der er gode udearealer i form af vej- og parkeringsanlæg, grønne områder, skure til affaldshåndtering samt cykelskur.

Boligerne er opført som lavenergiklasse 2015. Dette sikrer en høj komfort og en lav varmeudgift.

Projektdata

PROJEKT
Almene boliger for Lejerbo - Horsens
TITEL
64 almene boliger Vejlevej - Horsens
AREAL
7000m²
BYGHERRE
Lejerbo
STATUS
Opført
ÅR
2015