Fløng sognehus

I vores forslag, til det nye sognehus har det været intentionen at skabe et hus, der gennem en markant og udtryksfuld arkitektur, er i stand til at give ny identitet og samling til Fløng Sogn og dets borgere, samtidig med at der tages hensyn til den nære forbindelse til Fløng Kirke og dennes status som naturligt midtpunkt for sognet.

Udfordring og løsning
For at undgå at sognehuset, grundet dets placering, spærrer visuelt for kirken, er der blandt andet taget disse hensyn:

For at syne mindre massiv er bygningen brudt op i mindre bygningskroppe, som placerer sig sammen omkring et indre gårdrum.  Bygningens taghældning er brugt som en formidler af overgangen mellem byen og kirken. Mod vejen er bygningen holdt i ét plan for bedst at kunne modsvare byens øvrige skala, samt for at sikre den bedst mulige visuelle kontakt til kirken. Mosaikken i bygningens facader bryder bygningen yderligere op og giver den et let udtryk, samtidigt med at det har kirkelige referencer og giver bygningen identitet. Der kunne evt. arbejdes sammen med lokale kunstnere om at inkorporere glaskunst i facadens samlede udtryk, hvilket vil være med til at give bygningen en yderligere forankring i lokalsamfundet.

Materialer
Facaden tænkes derudover udført i emalitglas, både udvendigt og indvendigt. Indendørs fremstår de øvrige vægge hvidmalede. Taget udføres i mørkegrå zink og gulve i henholdsvis lyse træplanker og en klinkebelægning, som føres videre i de udendørs arealer.

Ankomst
Området foran indgangen er behandlet som en forplads med beplantning og mulighed for ophold. Foyeren giver adgang til de enkelte områder, samt til gårdrummet. Mod nord placeres de offentlige funktioner – mødesal og konfirmandfaciliteter, som desuden kan slås sammen til ét rum. På længere sigt er der mulighed for at udnytte loftshøjden med et indskudt dæk og derigennem udvide mødesalen, eller give plads til nye funktioner. Mod syd er kontorerne placeret. Her er der direkte adgang fra foyeren men samtidig afskærmet i forhold til støj mm. fra den nordlige fløj. Rumadskillelserne tænkes her som lette vægge, der kan fjernes eller flyttes, hvis behovet ændrer sig.

Endeligt er de administrative funktioner placeret i to etager i den vestlige fløj, bygningens mest uforstyrrede del. Her er også køkkenet placeret med direkte adgang både for personale og brugere af mødesalen. Centralt ligger gårdrummet, som både sammenbinder og adskiller de forskellige funktioner, og hvor der er mulighed for at nyde vejret for både brugere og personale.

Tilbage til oversigt
bubble