Holmenkollen

”Nye Holmenkollbakken” [N]

Med en klar og kontant definert bevegelse bryter den nye hoppbakke seg ut av fjellet med et markant, kantet ytre.

[N] er et medspill til den nordiske arkitekturtradisjon hvor hensikten har vært å gi Norge et utvetydig og globalt arkitektonisk omdreiningspunkt innenfor skisporten. Samtidig har intensjonen vært å skape et dynamisk historisk bindeledd som bringer det nåværende elegante sportsanlegg inn i nåtiden - forberedt til fremtiden.

Strukturen vil med sin grunnkonstruksjon av betong, bekledd med glass og stål kunne oppnå et absolutt minimum av vedlikehold. Byggesystemet er i bunn og grunn tradisjonelt og vil byggeteknisk og økonomisk være realistisk.

Strukturens konsekvente profil går igjen i de funksjoner som er lagt inn i bruken av bygningen. Idrett er i dag ikke lengre amatørbasert, men er båret opp av et profesjonelt kommersielt grunnlag og nettopp denne erkjennelse er, utover å gjøre strukturen til et uomtvistelig brand, helt bevisst lagt inn via funksjoner som gir både idretten og strukturen en inntekt. 

Utover og oppfylle konkurranseprogrammets krav til innredning, legger forslaget således opp til et større areal enn konkurranseprogrammet tilsier. De økte arealene er alle arealer hvor det kan etableres en innkomst og dermed som et minimum være prisnøytrale og uten merutgift for selve prosjektet. Eksempelvis vil pressesenteret, som bevisst er lagt inn i hoppbakken, kunne fungere som konferansesenter når det ikke brukes under sportsarrangementer og på den måte være med og skape en inntekt til idretten.

Ved og endre den nåværende turiststatus fra turistmål til en 24 timers turistattraksjon, oppnår mann og tilføre stedet en type liv som får blivende karakter.

Fastholdelsen av livet sikres med museet på de nederste nivåene og hotell- og konferansefunksjoner lengre oppe. Området vil komme til at leve året rundt og naturligvis være super-aktuell og favnende ved større arrangementer.

Innredningsforslagene er en parafrase over programmet og vil kunne viderefortolkes.

Innvendig utnyttes den fantastiske utsikt over Oslo by og Oslofjorden gjennom den transparente 7 etasjer glassfasade som på samme tid brander strukturen gjennom bokstaven ”N”. Det er dessuten lagt vekt på at sport-utøvernes ankomst til løperstuen skjer raskt og problemfritt og at oppholdet i løperstuen vil være befordrende for økt konsentrasjon. Forsetter mann opp over løperstuen, vil man ankomme til en liten café med flotte utsiktsmuligheter.

 

Tilbage til oversigt
bubble