Midtjysk Boligselskab, afd 16

Energioptimering: Tagudskiftning

For Midtjysk Boligselskab har vi udført omfattende energioptimering i form af udskiftning af tag samt efterisolering af lofter på 10 fritliggende almene enfamiliehuse, i Silkeborg.

Energitiltag
Afd. 16 gennemgår en omfattende energioptimering indeholdende klimaskærm i form af loftisolering. Beboerne vil opleve markant bedre indeklima og store energibesparelser.

Vores involvering
Vallentin Haugland har været totalrådgiver på denne opgave, som vi fra projekt­start har afdækket alle bygherrekrav. Vi har afholdt licitation og lavet indstilling til bygherren.

Vores involvering i den pågældende sag omfatter: projekteringsledelse, byggeledelse, arbejdsmiljø-sikkerhed, fagtilsyn, ét års gennemgang og ét års eftersyn byggeskadefonden. Eksisterende eternittag demonteres, og der monteres tagpap med listedækning, taghætter og vinkelrygning. I dette tempi, med demonteret tagbeklædning, indblæses papiruld i den korrekte dimension. Parpiruldens egenskaber har den effekt, at fugt fra en evt. utæt dampspærre, vil kunne diffundere igennem det nye isoleringslag videre op i det ventilerede tagrum.

Digitaliserede tegninger
De gamle tegninger er blevet digitaliseret i samme proces. Således har boligselskabet et bedre fundament at varetage drift og vedligehold på i fremtiden.

 

Projektdata

ROLLE
Totalrådgiver. Teknisk rådgivning og bistand

ENTREPRISE
Hovedentreprise

BYGHERRE
Boligkontoret Danmark
Midtjysk Boligselskab – Afd. 16

STØRRELSE
1.067 m²

OPFØRELSE
01.09.2019 - 01.11.2019