Midtjysk Boligselskab, afd 37

Energioptimering: Tag- og vinduesudskiftning

For Midtjysk Boligselskab har vi udført omfattende energioptimering i form af udskiftning af tag, efterisolering af lofter i afdelingens 4 boliger, samt udskiftning af vinduer og døre i afdelingens 8 boliger i Østbirk.

Energitiltag
Afd. 37 gennemgår en omfattende energioptimering indeholdende klimaskærm i form af loftisolering samt udskiftning af ældre vinduer til energiruder med indbyggede skjulte friskluftventiler. Beboerne vil opleve markant bedre indeklima og store energibesparelser.

Vores involvering
Vallentin Haugland har været totalrådgiver på denne opgave, som vi fra projekt­start har afdækket alle bygherrekrav. Vi har afholdt licitation og lavet indstilling til bygherren. Vores involvering i den pågældende sag omfatter: projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn og ét års gennemgang.

Eksisterende eternittag demonteres, og der monteres nye bølgeplader, taghætter og vinkelrygning.

I dette tempi, med demonteret tagbeklædning, indblæses papiruld i den korrekte dimension. Parpiruldens egenskaber har den effekt, at fugt fra en evt. utæt dampspærre, vil kunne diffundere på igennem det nye isoleringslag videre op i det ventilerede tagrum.

Digitaliserede tegninger
De gamle tegninger er blevet digitaliseret i samme proces. Således har boligselskabet et bedre fundament at varetage drift og vedligehold på i fremtiden.

 

Projektdata

ROLLE
Totalrådgiver. Teknisk rådgivning og bistand

ENTREPRISE
Hovedentreprise

BYGHERRE
Midtjysk Boligselskab

STØRRELSE
776 m²

OPFØRELSE
02.01.2019 – 11.03.2019