Midtjysk Boligselskab, afd 37

For Midtjysk Boligselskab har vi af flere omgange udført omfattende energioptimering i form af udskiftning af tag, efterisolering af lofter samt udskiftning af vinduer og døre i flere afdelingernes boliger.

Energitiltag
Afd. 37 har gennemgået en omfattende energioptimering indeholdende klimaskærm i form af loftisolering, samt udskiftning af ældre vinduer til energiruder med indbyggede skjulte friskluftventiler.

Vores involvering
Vallentin Haugland har været totalrådgiver på denne opgave, ved hvilken vi fra projektstart har afdækket alle bygherrekrav, afholdt licitation og lavet indstilling til bygherren. Vores involvering i den pågældende sag har omfattet: projekteringsledelse, byggeledelse, arbejdsmiljø-sikkerhed, fagtilsyn, ét års gennemgang og ét års eftersyn med byggeskadefonden.

Det eksisterende eternittag er demonteret og der er monteret Decra, taghætter og vinkelrygning. I dette tempo, med demonteret tagbeklædning, er der indblæst papiruld i den korrekte dimension. Papiruldens egenskaber har den effekt, at fugt fra en evt. utæt dampspærre, vil kunne diffundere igennem det nye isoleringslag videre op i det ventilerede tagrum.

Digitaliserede tegninger
De gamle tegninger er blevet digitaliseret i samme proces. Således har boligselskabet et bedre fundament at varetage drift og vedligehold på i fremtiden.

Tilbage til oversigt
bubble