Midtjysk Boligselskab, afd. 88

Energioptimering: Tagudskiftning

For Midtjysk Boligselskab har vi udført omfattende energioptimering i form af udskiftning af tag samt efterisolering af lofter på ni almene dobbelthuse, i Sinding, Sejling og Lemming.

Energitiltag
Afd. 88 gennemgår en omfattende energioptimering indeholdende klimaskærm i form af loftisolering samt udskiftning af 18 eternittage til Decra. Beboerne vil opleve markant bedre indeklima og store energibesparelser.

Decra pladerne er bygget op omkring en stærk stålkerne, som sikrer en høj kvalitet, en lang levetid og en farveægthed der ikke kendes fra andre tagmaterialer. Decra har været produceret i Danmark i mere end 25 år og vi har derfor en unik, årelang erfaring.

Vores involvering
Vallentin Haugland har været totalrådgiver på denne opgave, som vi fra projekt­start har afdækket alle bygherrekrav. Vi har afholdt licitation og lavet indstilling til bygherren. Vores involvering i den pågældende sag omfatter: projekteringsledelse, byggeledelse, arbejdsmiljø-sikkerhed, fagtilsyn, ét års gennemgang og ét års eftersyn byggeskadefonden.

Eksisterende eternittag demonteres, og der monteres Decra, taghætter og vinkelrygning. I dette tempi, med demonteret tagbeklædning, indblæses papiruld i den korrekte dimension. Parpiruldens egenskaber har den effekt, at fugt fra en evt. utæt dampspærre, vil kunne diffundere igennem det nye isoleringslag videre op i det ventilerede tagrum.

Digitaliserede tegninger
De gamle tegninger er blevet digitaliseret i samme proces. Således har boligselskabet et bedre fundament at varetage drift og vedligehold på i fremtiden.

 

Projektdata

ROLLE
Totalrådgiver. Teknisk rådgivning og bistand

ENTREPRISE
Hovedentreprise

BYGHERRE
Boligkontoret Danmark
Midtjysk Boligselskab – Afd. 88

STØRRELSE
1.801 m²

OPFØRELSE
01.09.2019 – 01.12.2019