Nyt Rådhus

Aars borgere og Vesthimmerland kommunes gæster skal i fremtiden møde op ved et nyetableret rådhus. Det nye rådhus træder frem som en to etagers bygning på 2700 m2 og smelter sammen med det eksisterende jobcenter via en mellembygning.

”BALANCEN” Nyt rådhus i Vest Himmerlands Kommune
Det eksisterende jobcenter ombygges i et omfang svarende til ca. 300m². Arkitekturen er tænkt som kontemporær, respektfuld og åben. Ved ankomsten til bygningen fra Vestre Boulevard vil man opleve det ”svævende” borgmesterkontor og indgangsmarkeringen som de mest markante elementer.

Tanken og den demokratiske symbolik bag et ”svævende” borgmester kontor er, at kommunens ledelse er synlig og positioneret i samfundet. Vi har tilstræbt at rådhuset bliver et vartegn, en moderne arbejdsplads og et attraktivt sted i byen for både borgere og medarbejdere.

Husets stramme design er understreget ved, at alle tekniske installationer er lagt ind i huset og tagfladen fremstår som ubrudt i videst muligt omfang. Rådhuset er udformet som et todelt volumen, hvor den lyse 1. sal hviler på en tungere base af tegl og som sammen er tilstræbt integreret i landskabet ved siden af det eksisterende jobcenter.

Huset åbner sig mod Vestre Boulevard, forpladsen og den nye lyngklædte ”slette”. Ankomsten inviterer medarbejderne og de besøgende ind i et hus, der er både åbent, lyst og fleksibelt.

 

Tilbage til oversigt
bubble