Tagudskiftning og Energirenovering

For Midtjysk Boligselskab har vi forestået projektering og udbud i forbindelse med en omfattende tagudskiftning og efterisolering af afdeling 12 i Silkeborg.

Vi har fra projektstart konsekvent afdækket bygherre- og brugerkrav. Dette har udmøntet sig et i udbud i hovedentreprise. Vi har afholdt licitation og lavet indstilling til bygherren. Vores involvering i sagen omfatter projektledelse, byggeledelse, fagtilsyn, sikkerhedsmøder og ét års gennemgang.

Det eksisterende tegltag afmonteres, og spærkonstruktionen oprettes og udbedres i nødvendigt omfang.

I dette tempi, med demonteret tagbeklædning, indblæses papiruld i den korrekte dimension. Papiruldens egenskaber har den effekt, at fugt fra en evt. utæt dampspærre, vil kunne diffundere op igennem det nye isoleringslag og videre op i det ventilerede tagrum.

Den nye tagbeklædning monteres, og vvs og blikarbejder færdiggøres.

Under hele processen har vi indgående informeret beboerne, så alle er forberedte på, at der kommer til at foregå byggearbejder i deres umiddelbare nærhed.

Det høje informationsniveau er desuden med til at højne sikkerheden, så beboerne ikke uforvarende kommer i konflikt med byggeriet.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt og Totalrådgiver

Entreprise
Hovedentreprise

BYGHERRE
Midtjysk Boligselskab

STØRRELSE
2.100 m²

OPFØRELSE
2013