Tagudskiftning og Energirenovering

For Midtjysk Boligselskab har vi forestået projektering og udbud i forbindelse med tagudskiftning og efterisolering af afdeling 25 i Gødvad.
Vi har fra projektstart konsekvent afdækket bygherre- og brugerkrav. Dette har udmøntet sig et i udbud i hovedentreprise. Vihar afholdt licitation og lavet indstilling til bygherren. Vores involvering i sagen omfatter projektledelse, byggeledelse, fagtilsyn,sikkerhedsmøder og ét års gennemgang.


Den eksisterende nedslidte tagbeklædning afmonteres , og spærkonstruktionen oprettes og udbedres i nødvendigt omfang.

I dette tempi, med demonteret tagbeklædning, indblæses papiruld i den korrekte dimension. Papiruldens egenskaber har deneffekt, at fugt fra en evt. utæt dampspærre, vil kunne diffundere op igennem det nye isoleringslag og videre op i det ventileredetagrum.


Den nye tagbeklædning monteres, og vvs og blikarbejder færdiggøres.

Projektdata

ROLLE
Arkitekt og Totalrådgiver

ENTREPRISE
Hovedentreprise

BYGHERRE
Midtjyskt Boligselskab, afd. 25

STØRRELSE
1.000 m²

OPFØRELSE
2013