Udskiftning af Tag og energirenovering

For Midtjysk Boligselskab har vi forestået projektering og udbud i forbindelse med tagudskiftning og efterisolering af afdeling 20 i Låsby. Vi har fra projektstart konsekvent afdækket bygherre- og brugerkrav. Dette har udmøntet sig et i udbud i hovedentreprise. Vi har afholdt licitation og lavet indstilling til bygherren. Vores involvering i sagen omfatter projektledelse, byggeledelse, fagtilsyn, sikkerhedsmøder og ét års gennemgang.

Opgavens omfang
Den eksisterende nedslidte tagbeklædning afmonteres , og spærkonstruktionen oprettes og udbedres i nødvendigt omfang.

I dette tempi, med demonteret tagbeklædning, indblæses papiruld i den korrekte dimension. Papiruldens egenskaber har den effekt, at fugt fra en evt. utæt dampspærre, vil kunne diffundere op igennem det nye isoleringslag og videre op i det ventilerede tagrum. Den nye tagbeklædning monteres, og vvs og blikarbejder færdiggøres.

Beboer information
Under hele processen har vi informeret beboerne, så alle er forberedte på, at der kommer til at foregå byggearbejder i deres umiddelbare nærhed.

Det høje informationsniveau er desuden med til at højne sikkerheden, så beboerne ikke uforvarende kommer i konflikt med byggeriet.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt og Totalrådgiver

ENTREPRISE
Hovedentreprise

BYGHERRE
Midtjysk Boligselskab, afd. 20

STØRRELSE
1.100 m²

OPFØRELSE
01.08.2015 - 01.11.2015