Børnecentret Vesterparken - Renovering af daginstitution

For Faaborg-Midtfyn Kommune, varetager vi totalrådgivningen på Børnecentret Vesterparken Daginstitution. Der er tale om en gennemgribende omstrukturering og renovering, samt tilbygning med et nyt samlingsrum - hjerterummet.

Børn i udsatte positioner
I Vesterparken findes flere børn i udsatte positioner. Pædagogikken kræver derfor børn i mindre grupper til f.eks. sprogarbejde. Bygningens rum og arealer bliver så fleksible og multifunktionelle som muligt, så byggeriet i fremtiden vil kunne bruges til både børnehave og vuggestuebørn.

Vi skaber miljøer for leg og læring
I nyt fælles hjerterum møder og spejler de mindste børn sig i de større børn og omvendt. Der er plads til fælles samlinger, og det er muligt at udnytte fællesskabet, som giver stor værdi i arbejdet med børn/forældre i udsatte positioner og flersprogede børn og forældre.

Den nye disponering af børnehaven styrker udnyttelsen af medarbejderressourcerne, grundet større overskuelighed og bedre mulighed for at skabe mindre læringsmiljøer, der knytter sig til de mange typer af læreplanstemaer.

Høj arealoptimering, brugerinddragelse
I byggeriet er der fokus på at kvadratmeterne bliver udnyttet optimalt, uden overflødig spildplads, samt brugerinddragelse med workshops.

Organisering
I forbindelse med renovering af Vesterparken, sker der en omfattende omorganisering af huset flow og funktioner.

Alle personalefaciliteter er blevet omstruktureret, og samlet så de enkelte pædagoger kan varetage flere funktioner på samme tid, uden at skulle løbe gennem hele huset. De enkelte garderober er samlet til en stor garderobe, og vi har i den forbindelse gennem workshops, forestået ideoplæg og input til ny indretning og inventar.

Renovering
Vesterparken er en gammel og meget slidt institution og derfor har det også været nødvendig med en omfattende renovering af alle indvendige overflader. Dette indebærer udskiftning af gulve, puds på af vægge, lister, døre samt lofter. Derudover er der blevet væltet vægge, samt opsat nye, så de nye funktioner kan fungere i det nye hus.

Tilbygning
Som en del af den store omorganisering har Vesterparken fået et nyt samlingsrum - Hjerterummet. Dette skal fungere som fællesrum til større børnegrupper, arrangementer for forældre mm.

Et nyt åbent køkken ligger i forbindelse til fællesrummet så børnene kan være en del af madlavningen, og hjælpe til når det f.eks. skal snittes grøntsager eller bages boller.

Hjerterummet erstatter et tidligere gårdrum og lukkes med en ny ydervæg i gule sten.

Vores involvering
ARKVH har varetaget totalrådgivningen på projektet. Totalråd­givningen går gennem alle faser incl. Varetagelse af workshops, IKT ledelse, Miljøkoordinering, projekteringsledelse samt byggeledelse og fagtilsyn.

Byggeriet udbydes i fagentreprise.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt - Totalrådgiver

ENTREPRISE
Fagentreprise

BYGHERRE
Faaborg-Midtfyn Kommune

STØRRELSE
820 m²

OPFØRELSE
01.08.2018 - 01.06.2019