Vindues og Energirenovering i Silkeborg

For Midtjysk Boligselskab har vi forestået projektering og udbud i forbindelse med vinduesudskiftning og og opdatering af facader i afdeling 17 i Resenbro.

Renoveringen er udbudt i hovedentreprise. Vi har afholdt licitation og lavet indstilling til bygherren. Vores involvering i sagen omfatter projektledelse, byggeledelse, fagtilsyn, sikkerhedsmøder og ét års gennemgang.

De udtjente facadepartier udtages og nye elementer monteres. De nye elementer har i sagens natur en større karmdybde, og alle disse forhold har vi registreret og taget højde for.

Således har det været formålstjentligt enten at tildanne facadeelementerne eller at bearbejde vindueslysninger og/eller gulve.    

De gamle tegninger er blevet digitaliseret i samme proces. Således har boligselskabet et bedre fundament at vare drift og vedligehold på i fremtiden.

Under hele processen har vi informeret beboerne, så alle er forberedte på, at der kommer til at foregå byggearbejder i deres umiddelbare nærhed.

Det høje informationsniveau er desuden med til at højne sikkerheden, så beboerne ikke uforvarende kommer i konflikt med byggeriet.

Vi har ved efterfølgende kontakt til bygherre og beboere, kunnet spore energibesparelser samt en meget høre komfort.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt og Totalrådgiver

ENTREPRISE
Hovedentreprise

BYGHERRE
Midtjysk Boligselskab, afd. 17

STØRRELSE
21 Fritliggende huse

OPFØRELSE
2013