Hjerterum i daginstitutioner

Hos Arkitektfirmaet Vallentin Haugland udvikler vi miljøer, der stimulerer nære relationer, samarbejde og fællesskab i daginstitutioner. Fleksible miljøer, som også kan skabe rammer til mindre lærings- og tryghedsmiljøer, for både vuggestue- og børnehavebørn.

Baggrunden for nyt hjerterum i Børnecentret Vesterparken var klar: I nuværende rammer er der udfordringer i forhold til at udfolde indsatser tilfredsstillende eller i passende omfang. Det er ikke muligt at skabe glidende overgange i den integrerede institution – der er ikke rum til disse overgange på en naturlig måde, og det manglende fælles hjerterum gør, at de mindste børn sjældent møder og spejler sig i de større børn og omvendt.

Hjerterum er et hjemligt miljø, centralt placeret i daginstitutionen, der understøtter børnenes behov for tryghed og følelsen af at være en aktiv eller passiv deltager i et uformelt fællesskab.

Vi skaber miljøer for læring og leg

I nyt fælles hjerterum møder og spejler de mindste børn sig i de større børn og omvendt. Der er plads til fælles samlinger, og det er muligt at udnytte fællesskabet, som giver stor værdi i arbejdet med børn/forældre i udsatte positioner og flersprogede børn og forældre. Rummet skal fungere som fællesrum til større børnegrupper, arrangementer for forældre mm.

Nyt forbedret flow, ny forbedret hverdag

Den nye disponering af børnehaven styrker udnyttelsen af medarbejderressourcerne, grundet større overskuelighed. Hjerterummet erstatter et tidligere gårdrum og lukkes med en ny ydervæg i gule sten. Ny organisering og renovering åbner for flere oplevelsesmuligheder, for især de ældste børn i daginstitutionen. Eksempelvis ligger nu nyt åbent køkken i forbindelse til fællesrummet, så børnene kan være en del af madlavningen, og hjælpe til når det f.eks. skal snittes grøntsager eller bages boller.

Brugerinddragelse

Totalrådgivningen, i forbindelse med Børnecentret Vesterparken, er udført på baggrund af brugerinddragelse, omfatter omorganisering af husets flow og funktioner samt omfattende renovering af alle indvendige overflader: udskiftning af gulve, puds på af vægge, lister, døre samt lofter. Derudover er der blevet væltet vægge, samt opsat nye, så de nye funktionsrum kan fungere i det nye hus.

Skrevet den 04/07-2019
Tilbage til oversigt
bubble