Mød: Kenneth Kjer Bergenhagen

Kenneth Kjer Bergenhagen har været ansat som projektleder hos Vallentin Haugland i samlet 4 år. Som projektleder har Kenneth Kjer Bergenhagen ansvaret for Vallentin Hauglands hold af medarbejdere på en lang række projekter og repræsenterer firmaet udadtil i mange forskellige sammenhænge, bl.a. på mange bygherre-, borger- og brugermøder.

”En typisk arbejdsdag for mig, findes ikke rigtig. Det er svært for mig at planlægge dagen, da der kan opstå situationer på sagerne, som kræver opmærksomhed her og nu. Det skal selvfølgelig løses, for hele tiden at holde fokus på målet, og dermed fastholde at få projekterne i mål." fortæller Kenneth Kjer Bergenhagen.

Kenneth Kjer Bergenhagen fungerer pt. som projektleder på både ombygning og renovering af afd. 35, Torsted Vest for AAB Horsens, 52 almene boliger på Præstevænget i Vejen for HAB, plejeboliger på plejecenter Stævnhøj for Fredericia Kommune samt andre store og spændende projekter for andre bygherrer.

"Hvis jeg skulle beskrive Arkitektfirmaet Vallentin Haugland med ét ord, er det "fastholdende". Fastholdende forstået på den måde, at man hele tiden fastholder målet som resultat, og at man fastholder den gode tanke og positive tilgang til projektet." udtaler Kenneth Kjer Bergenhagen.

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland er, med Kenneth Kjer Bergenhagen som kontaktperson, desuden bygherrerådgiver for Horsens kommune i forbindelse med Stensballe og Egebjerg Multihal.

Skrevet den 07/05-2019
Tilbage til oversigt
bubble