NYT PROJEKT: SØNDERBORG SYGEHUS - OMBYGNING AF AFSNIT 43.

NYT PROJEKT: SØNDERBORG SYGEHUS - OMBYGNING AF AFSNIT 43.
I samarbejde med Ingeniørfirmaet
Oluf Jørgensen A/S, forestår vi projekteringen vedrørende ombygningen af afsnit 43, på Sønderborg Sygehus for
Region Syddanmark
.
Afsnit 43 indeholder i dag medicinske ambulatorier, men skal i fremtiden indeholde to afsnit, som kommer til at huse hhv. blodsygdomme (hæmatologisk afsnit) og det palliative Team (Smertebehandling).
 
Projekteringsforløbet har blandt andet indeholdt et grundigt workshopforløb, hvor de fremtidige brugere, samt teknisk personale, har deltaget.
 
Hovedprojekteringen afsluttes i disse dage, og der er byggestart primo 2021.
Skrevet den 17/12-2020
Tilbage til oversigt
bubble