Prækvalifikation

PRÆKVALIFIKATION: NY BEVÆGELSES DAGINSTITUTION OG MULTIHAL:

Horsens Kommune har prækvalificeret vores hold til opgaven vedrørende en ny Bevægelses Daginstitution og Multihal.


Projektet dækker over et spændende flerbrugerhus med integreret daginstitution og forskellige bevægelsesfaciliteter, der bl.a. skal anvendes af de nærliggende uddannelsesinstitutioner – Social og Sundhedsskolen og VIA Pædagoguddannelsen i Horsens.
Byggeopgaven omfatter:

• En ny 3. etagers aldersintegreret daginstitution til i alt 120
børn
• Et modtagerkøkken
• Bevægelsesfaciliteter: En multihal, en motorikhal, en
bevægelsessal og depot og omklædningsfaciliteter
• Et pædagogisk uderum
• Opholdsarealer på tagtagterrasse
• Desuden et forareal, parkering og vareindlevering

Vores hold består af:

Totalentreprenør:
Hansson & Knudsen A/S

Ingeniør:
Sweco A/S

Arkitekt:
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland A/S

#prækvalifikation #totalentreprise #nybevægelsesdaginsitution #ogmultihal #horsenskommune #pluskontoretarkitekter #sweco #arkitektfirmaetvallentinhaugland

Skrevet den 14/12-2020
Tilbage til oversigt
bubble