Rum til plejekrævende beboere – ikke kun et sted at bo

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland har stor og dokumentérbar erfaring med byggeri til plejekrævende beboere, med psykiske og fysiske problemstillinger, som har brug for struktur og overskuelighed i dagligdagen. Vi skaber imødekommende rum med fokus på hjemliggørelse og genkendelighed, gældende for både tilknyttede servicearealer, fællesarealer og egen lejlighed.

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland varetager både nybyggeri, ombygning, renovering og optimeringer af eksisterende rum, f.eks. i form af sammenlægning af plejeboliger, forbedring og udvidelser af køkkenfaciliteter mm. For at sikre de bedste omgivelser for stedets beboere, står vi ofte for en række involverende brugermøder, som for eksempel ved Fynsgade Plejecenter samt Plejecenter Stævnhøj. Vi har øje for at tilpasse omgivelserne, således beboeren får støtte til at klare sig bedst muligt, med de ressourcer vedkommende har, og til at gøre hverdagen så tryg og sikker som muligt. Vi har fokus på tydelige rumfunktioner, synlighed og overskuelighed, for at imødekomme plejekrævende beboere – med samtidigt fokus på etablering af små hjem, og ikke kun et sted at bo.

Hjemlige rammer

Målet for os, et at skabe så hjemlige rammer, som overhovedet muligt. Her har vi ved tolv pleje- og handicapboliger ved botilbuddet Udviklingscenter Ribe, som eksempel, udvalgt et rengøringsvenligt vinylgulv i trælook, som tilgodeser borgerens behov for hjemlighed. I fællesarealer arbejdes der også med hjemlighed og social aktivitet.

Genkendelighed

Vi arbejder med nærhed og overskuelighed, for at imødekomme de plejekrævende beboere. Farvevalg er en af de parametre vi arbejder med, f.eks. for at skabe identificerbare indgangspartier. Vi arbejder med farvevalg i rum og fællesarealer i beroligende skalaer, for at minimere uvedkommende stimuli og støj, så fleksible stimulerende omgivelser kan komme til deres ret. Identiteten understøttes af indretning, reminiscens. Ved Fynsgade Plejecenter er opholdsstuer tildelt, efter input fra brugerinddragelsesprocessen, i følgende farve- og indretningstemaer: ”Tyskland”, ”Danmark”, ”Frankrig” og ”Italien”.

Fleksible rammer

Støtte til plejekrævende beboere skal tilrettelægges individuelt og følge borgerens behov. Derfor opføres byggeri og rum så fleksible, at det kan tilpasses den enkelte borger og fremtidssikres.

Trygt arbejdsmiljø

Vi har stor fokus på personalets arbejdsvilkår, både fysisk og psykisk. Vi arbejder med optimale arbejdsflow, overskuelighed i både planløsninger og overordnet disponering samt fokus på overskuelige, sammenhængende og synlige gangarealer.

Skrevet den 20/08-2019
Tilbage til oversigt
bubble