Vundet: Renovering af Vestre Skole - Middelfart

Vallentin Haugland er udpeget som arkitekt og totalrådgiver af Vestre skole i Middelfart. Ombygning, pædagogisk opdatering og gennemgribende renovering af Vestre Skole i Middelfart, indebærer blandt andet lokaler til kreative fag, en moderniseret indskoling, elevator, 10. klasse, madværksted og musiklokale.

Middelfart kommunes vision er at integrere skolens fysiske rammer med folkeskole, foreningsliv, erhvervsliv og kulturlivet i lokalområdet. Vestre skole vil blive et naturligt, kulturelt samlingspunkt for byens borgere.

"Tillykke med rådgivningsrollen på projektet Vestre skole. Vi glæder os meget til samarbejdet - Det bliver godt." - Klaus Kvist Andreasen, Skoleleder


Projektet udarbejdes i samarbejde med: 

MOE A/S
Green Sustainable Landscape ApS
Learningspaces v/ Winies Ricken

Læs mere om projektet her

Skrevet den 31/01-2020
Tilbage til oversigt
bubble