Vi søger konstruktørpraktikanter

“Vi sidder med virkelige projekter, med rigtige penge og rigtige mennesker” - det er dét der gør det spændende for Lasse Nielsen og Nong Mortensen at være konstruktørpraktikanter ved Arkitektfirmaet Vallentin Haugland. Send din ansøgning allerede nu, til arkitekt Lise Krebs Nielsen på lkn@arhvh.dk.

Nong 26 år og Lasse 31 år startede begge som konstruktørpraktikanter i februar 2018 og har siden arbejdet på flere forskellige både store og små projekter. “For mig har det været vigtigt, og komme med ud på byggepladser og byggemøder. Det har jeg allerede fået lov til, og det er jeg rigtig glad for” siger Nong.

En del af et team
Fra praktikstart har det været vigtigt for både Arkitektfirmaet Vallentin Haugland, Nong og Lasse at få afstemt mål og forventninger. “På mit indledende møde fortalte jeg, at jeg gerne ville være en del af hele processen, og meget gerne med til byggemøderne. Det har de været rigtig gode til at imødekomme. Jeg fik at vide at vi ville skulle indgå på lige fod med de andre ansatte. Mit team har været gode til at inddrage mig i alle processer, og de har været rigtig gode til at hjælpe mig på vej, når jeg har haft spørgsmål.” siger Lasse.

“Jeg har personligt fået lov til rigtig mange af de ting jeg gerne vil omkring i mit praktikforløb. Jeg har været her i fem uger, men har allerede været omkring rigtig mange af mine ønsker” fastslår Nong. “Jeg føler at jeg er blevet en del af teamet, en medarbejder på lige fod med de øvrige medarbejdere. Jeg bliver hørt, og jeg bliver ikke bare sat til at lave kaffe.”

Ikke bare for sjov
Både Nong og Lasse oplever det som noget særligt at være i en virksomhed, der arbejder med både store og små projekter.

“En af de spændende ting ved at komme ud i praktik er, at man nu oplever at det ikke længere bare er for sjov, men virkelige projekter. Det er en anden måde at tænke på, og du er opmærksom på at det er virkelige penge og projekter.” siger Lasse. “Jeg synes det er spændende at komme ud og arbejde med noget som er virkeligt. Det jeg sidder og tegner på nu, er noget der faktisk bliver bygget i virkeligheden.”

“Jeg er rigtig glad for at være her i virksomheden fordi man får lov til rigtig meget af det vi selv ønsker, og får meget ansvar.” synes Nong.

Løbende opfølgning
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland tilbyder dig gode muligheder for både personlig og faglig udvikling. Som praktikant oplever Nong og Lasse at mål, ønsker og forventninger bliver afstemt løbende:

“Gennem de sidste par uger har jeg oplevet at mine kontaktpersoner har været forbi for at spørge om jeg har fået set de ting jeg gerne ville se, tegnet på de projekter jeg gerne ville tegne og deltaget i de møder jeg gerne ville deltage i. De er hele tiden opmærksom på, om jeg får noget ud af det praktikforløb, som jeg gerne ville, og bestræber sig på at imødekomme mine ønsker og drømme.” siger Lasse.

Søg praktikplads
Er du under uddannelse til bygningskonstruktør, og brænder du for at komme ud og anvende din viden i praksis - så kan det være netop dig, vi har behov for!

Send din ansøgning nu, til Lise Krebs Nielsen på lkn@arkvh.dk

“Jeg synes du skal søge praktik hos Vallentin Haugland fordi du får masser af ansvar - og du bliver voksen!” siger Nong

“Jeg søgte ind hos Arkitektfirmaet Vallentin Haugland fordi jeg kender en tidligere medarbejde” siger Lasse “Han fortalte at det er en spændende arbejdsplads med spændende opgaver. Og det kan jeg nu kun nikke genkendende til. Jeg synes man skal søge praktikplads fordi man får lov til at følge projekter fra start til slut. Man får hele processen at se, og er med hele vejen.”

 

 Arkitektfirmaet Vallentin og Haugland blev startet i 2006. Firmaet ejes og drives af Bent Vallentin og Bo Haugland Andersen. Begge indehavere har mange års erfaring fra arkitektbranchen, og fungerer som censorer ved eksamener på flere byggetekniske uddannelser.

Tegnestuen ligger placeret i Horsens' gamle nyrestaurerede arresthus - Tinghuset. En bygning som, i Horsens´ absolutte centrum, signalerer historie, soliditet, og høj håndværksmæssig kvalitet. Huset summer af liv fra andre kreative virksomheder. Altsammen noget som virker befordrende, for den kreative proces vi lever i.

Tegnestuen har igennem tiden markeret sig som solidt funderet i en designkultur, som konsekvent bæres med gennem alle byggeriets faser.

Tegnestuens medarbejdere tilstræbes inddraget i alle projekteringsprocesser. Det er vigtigt for os, at alle føler et arkitektonisk ansvar. Dette gælder lige fra skitseringsarkitekten til byggelederen.

"En bygning er først organisk, når det ydre og indre står i samklang med hinanden, når begge dele harmonerer med det givne formål og det givne landskab og tidspunktet for opførelsen."

Frank Lloyd Wright (arkitekt, 1867-1959)

Skrevet den 09/04-2018
Tilbage til oversigt
bubble