Vundet: Revitalisering af Billund Centeret

Vi er meget glade for, i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og GUSTIN Landskab A/S, at have vundet totalrådgivningen vedrørende Revitalisering af Billund Centeret for Billund Kommune.
 
Billund Centeret blev indviet i 1973 og var en gave fra Ole Kirks Fond til Billund Kommune. Dengang bestod centret af kirke, menighedslokaler, bibliotek, teatersal, børnehave, fritidshjem, cafeteria og et stort udstillingsområde. Centeret var en ny måde, hvorpå man kunne give byens borgere et samlingspunkt.

Opgaven består i at bringe Billund Centeret ind i en ny tid, både i forhold til en ny byudvikling, men også i forhold til nye funktioner og almindelig slitage med behov for modernisering.
Derudover skal forpladsen renoveres og opgraderes, så den har relation til de fremtidige aktiviteter i Billund Centeret, men også så der skabes en bedre sammenhæng mellem bymidten i Billund og Billund Centeret.

Holdet er:
Totalrådgiver & Arkitekt: 
Ingeniør: 
Landskab: Gustin Landskab A/S
 
Vi glæder os til samarbejdet og til realiseringen af det spændende projekt!

Skrevet den 06/04-2022
Tilbage til oversigt
bubble