Vundet konkurrence

I samarbejde med STB Byg og Drias Rådgivende Ingeniører har vi vundet totalentreprisen på en udvidelse og ombygning af Børnecenter Solbo ved Gudenåen i Silkeborg.

Børnecenteret rummer både specialbørnehave, aflastning og døgntilbud. Beboerne er typisk i aldersgruppen 4-18 år. Nogle har generelle udviklingsforstyrrelser, mens andre har varige funktionsnedsættelser. Det resulterer i forskellige behov, som ikke kan rummes på optimal vis i den eksisterende bebyggelse.

(Visualisering: Årstiderne Arkitekter)

Skrevet den 16/02-2017
Tilbage til oversigt
bubble