100 Boliger for DOMI BOLIG i afd. 35

Vores totalentrepriseteam er blevet udpeget som vindere af DOMI BOLIG, i forbindelse med renovering og fortætning, af afdeling 35 i Malling. Projektet omfatter totalrenovering og nyindretning af 68 almene familieboliger, samt nyopførelse af 32 nye almene familieboliger.

Vision
Vi har i DOMI boligbyggeri på Stenhøjgårdsvej i Malling er et byggeri, hvor flere generationer vokset op i børnevenlige og sikre omgivelser, med stort nabo sammenhold. Det er derfor vigtigt for os, at skabe et nyt byggeri i høj kvalitet, hvor tilbageflyttere vil kunne føle sig hjemme, men også at de kan se at deres ulejlighed, har været indsatsen værd. Vi ser det derfor som vigtigt, at skabe et sammenhængende byggeri, både med hensyn til genkendelighed, men også med nye kvaliteter. Her falder nye boliger sammen med de eksisterende boliger og er med til at skabe en helhed.

Eksisterende bygning
Bebyggelsen er DOMI BOLIG´s afd. 35. Afdelingen er opført i perioden 1968-1972 og består af i alt 66 boliger med tilhørende vaskeri- og garagebygning.

Bebyggelsen handler også om at forstærke denne karakter og trukket det grønne fra kanten og ind til indre gårdrum. Landskabet omkring boligerne er bevidst formgivet efter den hensigt, at beboerne kan leve et trygt og attraktivt liv. Lege- og opholdsområder ude omkring husene er omkranset af en klippet hæk som bidrager til en øget sikkerhed for legende børn, på samme måde er der tænkt på sikkerheden af stiforløbene, da disse er trukket ind i det grønne rum og længere væk fra vejene.

Igangsættelse af projekt
Den fysiske del af renoveringen forventes at starte primo august 2020.

FN Verdensmål
Vi har i hele projektforløbet tanke på bæredygtighed i bredeste forstand, og vi kender til de mekanismer, som er afgørende for, at en bæredygtig byggeproces varetages korrekt, med fokus på blandt andet FN verdensmål. Der er således både i proces, samarbejde, designforslag og byggeperiode fokus på bæredygtighed og vedligeholdelsesvenlige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning.

Projektdata

ROLLE
Arkitekt

ENTREPRISE
Totalentreprise

BYGHERRE
DOMI Bolig afd. 35

ADRESSE
Stenhøjgårdsvej, Malling

STØRRELSE
100 boliger af i alt 8.435m²

OPFØRELSESÅR
August 2020 -

SAMARBEJDSPARTNERE
Torntoft & Mortensen A/S
Oluf Jørgensen A/S
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland A/S
Green Sustainable Landscape ApS