100 Boliger for DOMI BOLIG i afd. 35

For Domi Malling etableres 100 boliger i forbindelse med renovering og fortætning, af afdeling 35 i Malling. Projektet omfatter totalrenovering og nyindretning af 68 almene familieboliger, samt nyopførelse af 32 nye almene familieboliger.

Vision
DOMI bolig afd. 35, opført i perioden 1968 – 1972, er et byggeri, hvor flere generationer er vokset op i børnevenlige og sikre omgivelser, med tæt naboskab og -sammenhold. Det er derfor vigtigt for os at skabe et nyt byggeri i høj kvalitet, hvor både tilbageflyttere og nye beboere i de 32 nye familieboliger, vil kunne føle sig hjemme fra begyndelsen. Det har været meget vigtigt at skabe et sammenhængende byggeri med hensyn til genkendelighed og implementering af nye materialer og funktioner, så vi bibeholder oplevelsen af helhed i det samlede byggeri.

Opgaven
Alle eksisterende rækkehuse (undtagen 5 stk.) rives ned og der opføres nye rækkehuse på samme placering. Derudover opføres der 32 nye boliger fordelt som 4 stk. toetagers boligblokke.

Landskab
Landskabet omkring boligerne er bevidst formgivet efter den hensigt, at både småbørnsfamilier, ældre og alt midt i mellem, kan leve et trygt og rart liv. Lege- og opholdsområderne ude omkring husene er omkranset af en hæk, der bidrager til en øget sikkerhed for de legende børn.

På samme måde er der tænkt på sikkerheden af stiforløbene, da disse er trukket ind i det grønne rum og væk fra vejene.

Brugerinddragelse
Under projektet sikrer vi det tværfaglige samarbejde i form af en integreret planlægning og designproces samt med involverende brugermøder.

Der er et stort fokus på kommunikation og inddragelse mellem alle parter i projektet. Inddragelse og vidensdeling på et tidligt stadie er vigtigt, særligt i forhold til at sikre tryghed og et godt tilhørsforhold for både nuværende og kommende beboere. 

Bæredygtighed
Vi har i hele projektforløbet tanke på bæredygtighed i bredeste forstand og vi kender til de mekanismer, der er afgørende for at en bæredygtig byggeproces varetages korrekt, med fokus på blandt andet FN verdensmål. Der er således både i proces, samarbejde, designforslag og byggeperiode fokus på bæredygtighed og vedligeholdelsesvenlige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning.

Tilbage til oversigt
bubble