12 plejeboliger Farupvej i Ribe

For Esbjerg Kommune har vi, i samarbejde med Ingeniør’ne, vundet total­rådgivningen vedrørende 12 pleje- og handicapboliger med tilknyttede servicearealer og personalefaciliteter. Eksisterende bebyggelse er nedrevet og nybyggede handicapboliger er opført på samme placering.

Fleksibelt botilbud til udviklingshæmmede
Nybyggeriet er en del af botilbuddet, Udviklingscenter Ribe, under Esbjerg Kommune (Serviceloven §108). Her skal der bo 12 unge og midaldrende borgere med udviklingshæmning, i en moderne og permanent bolig. Mange har autistlignende træk og psykiske problemstillinger hvilket gør at der er brug for struktur og overskuelighed i dagligdagen. For at imødekomme dette har vi i plejeboligerne fokus på hjemliggørelse, genkendelighed og overskuelighed af specielt egen lejlighed.

Boligerne er opført så fleksible, at de kan tilpasses den enkelte borgers behov. I dagtimerne har borgerne beskæftigelse på dagcentre, som også er beliggende i nærområdet. Nogle af borgerne besidder ikke et verbalt sprog og derfor bruges der forskellige kommunikationsteknikker.

Hjemlige rammer
Målet for os er at skabe hjemlige rammer for borgerne og derfor er tryghed og genkendelighed i højsædet. Vi har fokus på at tilpasse omgivelserne således at beboeren får den støtte, der er behov for, samtidigt med at hverdagen gøres så tryg og sikker som muligt. Derudover er personalets arbejdsvilkår, fysisk og psykisk, ligeledes et vigtigt fokuspunkt.

Arkitektur, stil og facader
Bygningskroppene fremstår i røde teglsten og der er lavet markante indgangspartier. Farvevalget af indgangspartierne er afdæmpet, men stadig genkendelige. Stilen i byggeriet trækker historiske linjer til de lave og stærke bygninger, som i flere århundreder har klaret det hårde vestjyske klima.

Tilbage til oversigt
bubble