12 plejeboliger Farupvej i Ribe

Opføring af 12 Plejeboliger på Farupvej i Ribe

For Esbjerg Kommune har vi, i samarbejde med Ingeniør’ne, vundet totalrådgivningen vedrørende 12 pleje- og handicapboliger med tilknyttede servicearealer og personalefaciliteter. Eksisterende bebyggelse nedrevet og nybyggede handicapboliger opført på samme placering.

Fleksibelt botilbud til udviklingshæmmede
Nybyggeriet er en del af botilbuddet, Udviklingscenter Ribe, under Esbjerg Kommune (Serviceloven §108). Her skal bo 12 unge og midaldrende borgere med udviklingshæmning, i en tidssvarende permanent bolig. Mange har autistlignende træk og psykiske problemstillinger, og de har brug for struktur og overskuelighed i dagligdagen.

For at imødekomme dette, har vi i plejeboligerne fokus på hjemliggørelse, genkendelighed og overskuelighed også af egen lejlighed. Boligerne opført så fleksible, at de kan tilpasses den enkelte borger. Støtte skal tilrettelægges individuelt og følge borgerens behov.

I dagtimerne har borgerne beskæftigelse på dagcentre, som også ligger på i nærområdet. Flere af borgerne kan ikke gøre brug af det verbale sprog, og derfor bruges der forskellige kommunikationsteknikker.

Hjemlige rammer
Målet for os er at skabe så hjemlige rammer, som overhovedet muligt. Her har vi som eksempel udvalgt et rengøringsvenligt vinylgulv i trælook (Altro Wood Safety), som tilgodeser borgerens behov for hjemlighed.

Vi har øje for at tilpasse omgivelserne, således beboeren får støtte til at klare sig bedst muligt, med de ressourcer vedkommende har, og til at gøre hverdagen så tryg og sikker som muligt. Samtidigt er personalets arbejdsvilkår, fysisk og psykisk, et utroligt vigtigt fokuspunkt.

Arkitektur, stil og facader
Bygningskroppene fremstår i røde teglsten og der er lavet markante indgangspartier. Farvevalget af indgangspartierne er afdæmpet men alligevel er indgangene identificerbare. Stilen i byggeriet trækker historiske linier til de lave og stærke bygninger, som i århundreder har klaret det hårde vestjyske klima.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt og fagtilsyn

ENTREPRISE
Fagentreprise

BYGHERRE
Esbjerg Kommune

ADRESSE
Farupvej 8 A-D

STØRRELSE
1.000 m²

CA. ANLÆGSSUM
20 mio.

OPFØRELSESÅR
01.05.2014 – 08.10.2016

SAMARBEJDSPARTNERE
Ingeniør’ne

ENERGIKLASSE
LEK 2015