Teknisk Kollegium - almene ungdomsboliger

Ombygning og totalrenovering af 135 eksisterende boliger
De meget små værelser er blevet gjort dybere og er i realiteten nu at betragte som en studiolejlighed.

Bad / wc og køkkenfunktionerne er fuldstændig moderniseret og der er lagt stor vægt på, at bygningerne kan driftes og vedligeholdes optimalt. Der tilføjes elevator, udemiljøet bearbejdes og der opføres depotrumsskure.

Den udvendige svalegang er inddraget og er lagt indenfor en helt ny muret klimaskærm. Den fungerer nu som fordelingsgang og man kan nu komme til sin bolig i et tørt og opvarmet rum.

Bygningerne er blevet energioptimeret i en grad så det forventes, at energibesparelsen vil kunne forrente en væsentlig del af ombygningen.

Ombygning og renovering af 72 et-rumsboliger til 51 nye boliger
Der er blevet etableret elevator, ligesom bygningen er blevet isoleret i videst mulige omfang. De naturlige bindinger som den eksisterende bygningskrop naturligt indeholdt, har bidraget til en bygning fyldt med forskellige overraskende rumligheder.

Bad / wc og køkkenfunktionerne er fuldstændig moderniseret og der er lagt stor vægt på, at bygningerne kan driftes og vedligeholdes optimalt. Der er sat en helt ny klimaskærm på i form af en ny teglformur. Den nye teglmur har åbnet op for, at bygningen kunne isoleres maksimalt.

57 nybyggede ungdomsboliger
De nye boliger er alle primært opført som to-rumsboliger. Dog er boligerne som vender mod Kollegievænget et-rumsboliger. Alle boliger er med eget bad/wc.

Bygningen er opført ovenpå en eksisterende kælder, som er blevet inddraget som teknikrum samt aflåselige depotrum for beboerne.

Vinkelbygningen omkranser er grøntområde og de gode læmuligheder opfordrer til udeliv.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt, arkitektfagtilsyn

ENTREPRISE
Hoved- og fagentreprise

BYGHERRE
Teknisk Kollegium

AREAL
6.900 m²

OPFØRELSE
2014

ENERGIKLASSE
BR 08-10