64 Almene Boliger for Lejerbo

I samarbejde med CASA A/S, Rambøll og Constructa har vi, for Lejerbo, projekteret cirka 7.000m² alment boligbyggeri, på Vejlevej i Horsens. Boligerne består af etape 1 og 2 og tæller tilsammen 64 boliger.

De 64 boliger er fordelt på 4 etager. Der er gode udearealer i form af vej- og parkeringsanlæg, grønne områder, skure til affaldshåndtering samt cykelskur. Det samlede projekt stod færdig i 2015.

Omgivet af natur
Boligerne på Vejlevej er opført som fritliggende hvide bygningskroppe, der ligger i et grønt og frodigt område. Bebyggelsen ligger i gåafstand til Horsens´ centrum. På trods af denne bynærhed, får man glæde af den nærhed, som de allerede opvoksede træer og buske giver.

Vegetationen vil blive større og stærkere i årene der kommer. Umiddelbart ved siden af boligerne løber den lille Dagnæs bæk. Bækken tiltrækker fugleliv, ligesom der også er fisk i bækken. Facaderne, som vender mod bebyggelsens haveanlæg, er med altaner. Mod ankomst siden er der altangange.

Moderne bygning, lavenergiklasse 2015
Bygningernes modernistiske formsprog, med de pudsede isolerede hvide facader og de flade tage, sikrer at bebyggelsen også vil fremtræde nutidig, i mange år fremover. Der er et praktisk placeret parkeringsanlæg, som ligger ganske tæt på boligerne. Her er der naturligvis også indtænkt handicapparkering.

Boligerne er opført som lavenergiklasse 2015. Dette sikrer en høj komfort og en lav varmeudgift.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt

ENTREPRISE
Totalentreprise (CASA A/S for Lejerbo)

STØRRELSE
7.000 m²

OPFØRELSE
01.06.2013 - 01.09.2015

ENERGIKLASSE
2015