AAB Vesterport - P-kælder og fælleshus

Opførelse af parkeringskælder og fælleshus i afdeling AAB Vesterports gårdrum, samt etablering af de nære udearealer.

Gårdrummet
Området i det eksisterende gårdrum ved afdeling AAB Vesterport bruges oprindeligt til ophold og leg blandt beboere og besøgende. Ved opførelsen af parkeringskælder på området, kan den tidligere funktion dog bibeholdes, da leg og ophold nu kan foregå på p-kælderens tag, og området forbliver derfor attraktivt og brugbart i hverdagen.

Parkeringsanlæg
P-anlægget etableres i den nordlige del af gårdrummet. Anlægget roteres, så der er plads til indkørsler fra begge sider af det eksisterende teknikhus og arealet bliver på den måde optimeres til at kunne indeholde 44 parkeringspladser.

Adgangsvejene gør det muligt for både gående og kørende trafik at tilgå anlægget, hvor også trappegange og personlift gør det nemt for beboerne at komme fra kælder til terræn og til anlæggets tag.

Fælleshus
Fælleshuset placeres med hensyn til de øvrige bygningers placering, terræn- og adgangsforhold, samt med fokus på lysindfald, udsigt, tilgængelighed og energiforbrug.

Til fælleshuset er anvendt materialer, komponenter og installationer, der vil mindske el-, varme- og vandforbruget i huset. Alle materialer er nøje udvalgt med fokus på bæredygtighed og æstetik, samt med et vedligeholdelsesbehov liggende på et minimum.

Bygningen og dennes installationer udfærdiges med fokus på et sundt og behageligt termisk og atmosfærisk indeklima. Desuden er der lagt stor vægt på at der skal være nem og direkte adgang for kørestolsbrugere til samtlige områder.

Udendørs opholdsarealer
Til de udendørs områder i forbindelse med fælleshus og anlæg, udføres der flisebelagte stier og adgangsveje til de enkelte indgange. Til fælleshuset hører der desuden en fliseterrasse med plads til borde og bænke til ophold og spisning.

Tilbage til oversigt
bubble