AAB Vesterport - P-kælder og fælleshus

Opførelse af parkeringskælder og fælleshus i gårdrummet i afdeling AAB Vesterport. Dertil etablering af nære udearealer.

Gårdrum
Eksisterende gårdrum ved afdeling AAB Vesterport anvendes til leg og ophold. Denne funktion bibeholdes ved opførelse af parkeringskælder, hvor leg og ophold kan foregå på P-kælderens tag/dæk.

P-anlæg
P-anlægget er placeret i den nordlige ende af gårdrummet, men roteret så der skabes indkørsel på begge sider af det eksisterende teknikhus. Ved at lave to separate indkørsler, kan arealet optimeres og der udføres 44 p-pladser.

Der etableres adgangsveje til parkeringskælderen for gående og for kørende trafik, samt trappeadgange og personlift fra terræn til parkeringskælderen, og til parkeringskælderens tag.

Fælleshus
Fælleshuset placeres under hensyn til øvrige bygningers placering, terræn- og adgangsforhold, lysindfald, udsigt, tilgængelighed og energiforbrug.

Der anvendes miljøvenlige komponenter, materialer og installationer, der nedsætter el-, varme- og vandforbruget i forbindelse med fælleshuset. Der er overalt anvendt robuste, æstetiske og miljørigtige materialer, der kræver et minimum af løbende vedligeholdelse.

Bygning og installationer udformes med fokus på sundt og behageligt termisk og atmosfærisk indeklima.

Der lægges vægt på, at der er let adgang for kørestolsbrugere til samtlige områder.

Ude opholdsarealer
Der udføres sti- og adgangsveje, belagt med fliser til de enkelte indgange. Ved fælleshuset skal der være en flisebelagt terrasse med plads til borde/bænke til ophold og spisning.

Projektdata

ROLLE
Arkitekt

ENTREPRISE
Totalentreprise

BYGHERRE
AAB af 1938, Vesterport

ADRESSE
Vesterport, 8700 Horsens

STØRRELSE
3.500m²

OPFØRELSESÅR
2020 -

SAMARBEJDSPARTNERE
Byggeselskabet PAULSEN A/S
Oluf Jørgensen A/S