Ådalscentret - Etape II

Projektet omfatter opførelse af 20 nye boenheder inkl. fællesareal. Boenhederne udføres som specialcenter for borgere med forskellig form og grad af demenssygdomme.

Det samlede projekt omfatter opførelsen af 20 boligenheder på 70 m² plus 414 m² servicearealer. Boenhederne udføres som specialcenter for borgere med forskellige former og grader af demenssygdomme.

Projektet udføres som tilbygning til den eksisterende boenhed, hvor vi har fokus på handicapvenlige løsninger med hensyn til indgange i hele bygningen. Indeklimaet for både beboerne og servicemedarbejderne samt fællesarealerne har der været stor fokus på, for at gøre dagligdagen bedst mulig.

Demensramte har brug for faste rutiner, enkle systemer, overskuelighed, tryghed og ro i hverdagen. For at imødekomme dette, har vi i plejeboligerne fokus på hjemliggørelse og genkendelighed, også af egen lejlighed. 

Tilbage til oversigt
bubble