Almene Seniorboliger med fælleshus og værksted

Maritime-, bæredygtige- og fællesskabsværdier. Det ikoniske bofællesskab langs havnen i Nyborg rummer foruden fremtidssikrede seniorboliger også et fælles haveareal, værksted og et fælleshus.

Et seniorliv med samvær
På DSB’s gamle færgeleje i Nyborg er et nyt seniorbofællesskab etableret, som rummer muligheden for at være privat, men samtidigt med mulighed for fælles aktiviteter og samvær. Til bofællesskabet er der tilknyttet et fælles haveareal, et værksted, samt stort fælleshus med plads til fællesaktiviteter. Beboerne har desuden gratis adgang til fælles aktiviteter på vandet, som f.eks. kajaksejlads. 

Arkitektoniske værdier
Arkitekturen tager afsæt i bådhus-typologien med referencer til det maritime. De ydre facader på boligdelen fremstår udadtil med store tilbagetrukne glaspartier og terrasseværn i glas, mens selve facaden beklædes med trælameller i varmebehandlet træ, der vil naturpatineres som tiden går. Indadtil mod haverummet fremstår facaderne i glas kombineret med let beklædning i malet træ. Ved bebyggelse i tre plan sikrer vi effektiv arealanvendelse uden at gå på kompromis med kvaliteten af udearealerne (verdensmål 15). I boliger og fællesrum indtænkes diversitet i både størrelse og indretning idet der tilsigtes ligestilling for alle (verdensmål 5) samtidigt med at der er fokus på uhindret adgang, samt øget tilgængelighed for brugerne (verdensmål 11).

Mod ensomhed
Fællesfaciliteterne i og på området er indtænkt overalt i byggeprojektet. Seniorboli­gerne er en stærkt visuel og aktiv del af Nyborg Havn, hvilket understøtter en levende og naturrig bydel og interaktion mellem de forskellige rekreative områder og borgere i området. Byggeriets udformning og indretning indbyder til fællesskab med mulighed for privatliv, ligesom byggeriet tilpasser sig omgivelserne og giver byrum, samt værdi til området.

Bæredygtighed
Boligerne er lavenergibyggeri med samfundsøkonomisk fokus. Anvendelse af vedvarende energi, samt klimatilpassede løsninger indgår, herunder håndtering af havvandsstigninger og kraftige regnskyl. I materialevalg er der lagt vægt på lang levetid og mindst muligt vedligehold.

Tilbage til oversigt
bubble