Billund Centret revitaliseres

Billund Centret blev indviet i 1973 og var en gave fra Ole Kirks Fond til Billund Kommune. Centret var en ny måde, hvorpå man kunne give byens borgere et samlingspunkt. Billundcentret har siden dengang været et samlingssted for alle kommunens 
beboere, et sted hvor alle aldersklasser mødes. 

Vores opgave som totalrådgivere for Billund Kommune består af facilitering og udførelse af workshops. Udarbejdelse af skitseforslag samt projektering og udførelse af projektet. 
Renoveringen omfatter en større omorganisering af planløsningen samt renovering af overflader inde og ude.

Centret er et helt centralt samlingssted for Billund og lægger hus til mange forskellige aktiviteter - lige fra ballet til bridge, borgermøder og Halloween.

Huset rummer et bibliotet, kulturskole, dagpleje, café, teatersal og en kirke. (Kirken er ikke en del af revitaliseringen, og renoveret af Anna Mette Exner Arkitektur ApS).

Det har været et stort ønske for Billund Kommune at Revitaliseringen tager udgangspunkt i borgernes ønker og visioner. Derfor har vi indledningsvis fortaget en omfattende brugerinddragelse med Workshops og samtaler med alle interessentgrupper til Billund Centret. 

Arbejdet danner grundlag for udarbejdelsen af forslaget, hvor den overordnede tankegang er, at lokalerne i Billund Centret skal kunne bruges af flere forskellige grupper og til forskellige funktioner.
Generelt skal lokalerne være åbne og tilgængelige for alle. Speciel har det været et stort ønske fra alle at den nuværende cafefunktion gentænkes og gøres nutidig i både udtryk og funktion.

Cafeen skal være hjertet i huset, i synergi med huset øvrige funktioner. Cafeen skal desuden være et trækplaster for de mange turister der kommer til Billund i sommerhalvåret. 

Tilbage til oversigt
bubble