Bjerggården

Bjerggården, et almennyttigt boligområde opført 1966, omdannes med helhedsplan, boligrenoveringer, energirenoveringer og nye udearealer. Bjerggården består af to boligblokke med 72 lejligheder. Projektet er støttet af Landsbyggefonden. I forbindelse med renoveringen etableres desuden 20 taglejligheder.

Vallentin Haugland har udarbejdet en helhedsplan for området ved Bjerggården med forbedringer af uderummene og fremtidssikring af alle lejligheder mht. arkitektur og tilgængelighed. Alle gavlpartier efterisoleres og der opmures med gul teglsten. Facaderne udføres med puds på isolering, og vinduerne trækkes med frem og de indvendige false tilpasses. På denne måde kan bygningerne få en stor del af det gamle udtryk tilbage, samtidig med at der energioptimeres i så vid udstrækning som muligt.  

Kulturhistorisk værdi
Bygningerne er oprindeligt tegnet af den københavnske arkitekt, Steen Eiler Rasmussen. Således har bygningerne en hvis kulturhistorisk værdi, og den grundlæggende tilgang til bygningernes fremtidige udtryk, fastlægges i tæt samarbejde med bygherre og myndigheder - Middelfart Kommune.


Projektdata

ROLLE
Arkitekt

BYGHERRE
Civica Boligselskab

STØRRELSE
72 lejligheder - ca. 7.000 m²
20 taglejligheder - ca. 1.500 m²

OPFØRELSE
-