Bjerggården

Det almennyttige boligområde fra  1966 omdannes med helhedsplan, boligrenoveringer, energirenoveringer og nye udearealer. Bjerggården består af to boligblokke med 72 lejligheder og i forbindelse med renoveringen etableres desuden 20 taglejligheder.
Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Et seniorliv med samvær
Vallentin Haugland har udarbejdet en helhedsplan for området Bjerggården, med forbedringer af uderummene og fremtidssikring af alle lejligheder mht. arkitektur og tilgængelighed. Alle gavlpartier efterisoleres og der opmures med gule teglsten. Facaderne udføres med puds på isolering, vinduerne trækkes frem og de indvendige false tilpasses. På denne måde kan bygningerne få en stor del af det gamle udtryk tilbage, samtidig med at der energioptimeres i så vid udstrækning som muligt.

Kulturhistorisk værdi
Bygningerne er oprindeligt tegnet af den københavnske arkitekt Sten Eiler Rasmussen og således har bygningerne en vis kulturhistorisk værdi. Den grundlæggende tilgang til bygningernes fremtidige udtryk fastlægges i et tæt samarbejde med bygherre og myndighederne i Middelfart Kommune.

Digitaliserede Tegninger
De gamle tegninger er blevet digitaliseret i processen og således har boligselskabet et bedre fundament for at varetage drift og vedligehold på i fremtiden.

Formidling til beboere
Under hele processen er beboerne holdt informeret, så alle har været forberedte på at der ville foregå byggearbejde i deres umiddelbare nærhed. Det høje informationsniveau har desuden været med til at højne sikkerheden, så beboerne ikke uforvarende er kommet i konfliktmed byggeriet.

Vores involvering
Renoveringen er udbudt i hovedentreprise og vi har afholdt licitation og lavet indstilling til bygherren.

Vores involvering i sagen har omfattet: Udarbejdelse af byggeprogram, brugermøder, projektering, projektledelse, byggeledelse, fagtilsyn, sikkerhedsmøder og ét års gennemgang

Tilbage til oversigt
bubble