Børneuniverset

Ombygning af den eksisterende H.C. Andersen Skole, beliggende i Vollsmose.
Skolens stueplan ombygges til 3 integrerede daginstitutioner med 100 børn i hver.

Fokus på trygge og differentierede læringsmiljøer
Der har været stort fokus på, at nedskalere den mere ”regide” skolestruktur og skabe
differentierede og rolige/trygge børnemiljøer med plads til leg og læring.
Ved at opdele de eksisterende klasseværelser, lave nicher og mindre opholdsarealer, der
bryder linjerne og de lange gangarealer, har vi skabt 3 individuelle børnehuse med hver
deres særpræg.
Hvert børnehus rummer 3 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper, legerum og
fællesareal med pædagogisk køkken.
Der er ligeledes etableret personalefaciliter med bl.a. personalerum, omklædning,
toilet og bad, lederkontor, mødelokaler til både internt og eksternt brug.
Desuden bliver der etableret et helt nyt produktionskøkken, der skal lave mad til alle
husets 300 børn og voksne.

Nye udearealer med hver deres tema
De tre børnehuse får etableret nye legepladser, der adskiller sig ved hver deres tema;
Kultur, Science og Natur. Kulturlegepladsen vil have fokus på musik, teater og kunst.
Den vil desuden rumme en udendørs scene.
Science legepladsen skal have et mere urbant udtryk med fokus på leg og læring, der
kombinerer elektronik med læring, leg, bevægelse, motion og glæde.
De tre temaer skal være med til at differentiere/adskille de tre børehuse fra hinanden,
så hvert hus har sin egen identitet og skaber et positivt fokus på området.
Udearealerne indrettes med fokus på biodiversitet i hjemmehørende arter og øvrig
beplantning, der vækker nysgerrighed og giver rum til læring.

Bæredygtigt fokus
Det har været vigtig for Odense Kommune at projektet overholder deres bæredygtighedstrategi
med udgangspunkt i FNs verdensmål. Der er derfor udarbejdet
en bæredygtighedsplan, hvor der er redegjort for en lang række punkter omkring
projektet. Den indeholder bl.a variansstudier af materialer, tilgængelighedsstrategier
og genanvendelsesstrategier.

Tilbage til oversigt
bubble