Boliger i Torsted Vest

Ombygningen og den gennemgribende renovering af 52 boliger fra 1992, gør AAB Horsens afd. 35 til et imødekommende byggeri med forbedrede lejligheder og udearealer.

Opgaven
De 52 boliger i afd. 35 AAB Horsens er blevet gennemgribende renoveret både inde og ude og lagt sammen til 38 større og mere funktionelle boliger. Renoveringen omfatter udskiftning af alle vinduer og døre, samt tilbygning af hjørnekarnap og nye altaner. Udskiftning af alle indvendige overflader, større badeværelse og nyt køkken samt nye installationer.

Sammenlægningen omfatter at nogle boliger lægges sammen til større lejligheder, mens andre udvides og der etableres glaspartier fra gulv til loft. Med denne ombygning opstår et mere differentieret boligtilbud, som opfylder nutidige krav og handicapvenlig lejligheds- og rumindretning (verdensmål 11). Her indtænkes også diversitet idet der tilsigtes ligestilling for alle, uden favorisering af specifikke grupper (verdensmål 5).

Det centralt placerede aktivitets- og forsamlingslokale er også renoveret og hele området har fået ny belægning. Under projektet har vi sikret tværfaglige samarbejder, i form af integreret planlægning og designproces (verdensmål 16).

Nye og gamle facader
De eksisterende facader fremstår med primært gule teglsten og med striber og markeringer i rød teglsten. Taget er tidligere udskiftet fra bølgeeternit til tagpap. Denne tagbeklædning føres med ud hvor bygningerne udvides.

Farverige detaljer
De eksisterende døre og vinduer har en gennemgående markering med farver, som antyder både form og funktion. Denne farvegivende karakter er genbrugt i enkelte vinduespartier, som angiver en fløj eller blok. De øvrige, mere sekundære partier, bliver dæmpet i en mere grålig nuance. Således sikres en mere dæmpet farvegengivelse, men med udgangspunkt i den oprindelige tanke for farvekonceptet.

Bæredygtighed
Afd. 35 gennemgår en omfattende energioptimering indeholdende klimaskærm, drift- og energibesparende tekniske installationer, samt nedsivningsanlæg til regnvand.
Store dele af omdannelsen af afd. 35 gør brug af recycling og genanvendelse af eksisterende byggematerialer, her i blandt nedløbsrør og teglsten.

Tilbage til oversigt
bubble