Brohuset

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland bistår Middelfart Kommune som totalrådgi­ver på tilbygningen af 8 værelser til børneinstitutionen Brohuset. Brohuset er en nærmiljøinstitution i Middelfart Kommune.

Udgangspunkt
Brohusets eksisterende bygninger bar præg af mange forskellige stilarter. Det har derfor været vores opgave at skabe en tilbygning, hvis arkitektur kunne samle Brohuset til en homogen helhed. Materialer og farvesætning er naturlige og afdæm­pede og falder naturligt ind i de landlige omgivelser.

Brohusets børn har særlige, omsorgsmæssige behov og bor på Brohuset i en af­grænset periode af deres barndom. Med udgangspunkt i at skabe et trykt og familiært nærmiljø for børnene, har vi et særligt fokus på at skabe arkitektur med en rolig og imødekommende fremtoning. Dette i form af rolige materialer og arkitektur i øjenhøj­de med en tydelig ankomst.

Tilbygning til Brohuset
Tilbygningen indeholder 8 værelser, 4 badeværelser, fælles opholdsrum og køkken, samt en familielejlighed. Bygningen er indrettet med hjemlighed i fokus og alle væ­relser varierer bl.a. med hver sin farve, for at skabe mere personlighed og særkende.

Køkken- og opholdsrummet er forbundet med værelserne, så børnene aldrig føler sig alene og har let adgang til en voksen. Familielejligheden er fleksibel i brug og kan rumme både en stor familie, eller to mindre familier.

I forlængelse af værelsesfløjen ligger multisalen, som en solitær enhed, der danner ramme for det indre gårdrum. Bygningen henvender sig således både til gade, til gårdrummet og til havesiden. Multisalen rummer også et stort depot, omklædningsfa­ciliteter og cykelparkering.

Bæredygtighed
Tilbygning og Multisal er opført som et træhus, med listebeklædning og paptag.

Alt træ er FSC certificeret fra EU.

Inddragende processer
Der har gennem hele processen, fra skitse til udførelse, været en god og åben dialog mellem bygherre, brugere, ansatte og rådgivere. Med en løbende kommunikation og opfølgende KS har vi sikret, at alle parter er blevet hørt og forstået undervejs i processen. Dette medfører et styrket medejerskab hvor alle føler, at vi har opnået et tilfredsstillende resultat.

Tilbage til oversigt
bubble