Daginstitution i Munkebo

Ny daginsitution for Kerteminde Kommune - Børnenes egen by


Munkebos nye udvidelse huser sammenlægningen af de tre institutioner Solstrålen, Columbus og Himmelb. Projektet tager udgangspunkt i ønsket om at skabe en samlet daginstitution, hvor læring og trivsel er i højsædet. Institutionen udvides med en tilbygning på 1.465 m2 samt yderligere 380 m2 fordelt på orangeri, krybberum og overdækket terrasser. Bygningen kobles på den eksisterende institution "Columbus", der også skal gennemgå en større ombygning og renovering.

Projektets hovedgreb tager udgangspunkt i en form, der placerer sig i terrænet i forlængelse af Columbus’ eksisterende facade og følger det allerede anlagte anlæg.
Det er vigtigt at bibeholde forbindelsen fra den eksisterende Columbus til den nye tilbygning for at opretholde fælleskabet og samarbejdet mellem børnehave og vuggestue/dagpleje.

Den nye udvidelse skal skabe sammenhold og tilhørsforhold for børnene og skal samtidig sikre en spændende hverdag i institutionen. Børnene skal kunne mærke følelsen af at være en del af et stort fællesskab, deres egen by, med plads til nære relationer.

Den nye tilbygning skal tilføre samhørighed, fællesskab og overskuelighed til institution Munkebo. Med en klar disponering af funktioner skal struktureringen sikre gode arbejdsforhold og trygge omgivelser for både børn og personale. Bygningens geometri, indretning og udearealer er fastlagt i dialog med bygherre, brugergruppe og bygherrerådgiver.

Bæredygtighed, drift og vedligehold
Byggeriet pågår og anlægsfasen tilrettelægges således, at der i denne fase tages mest muligt hensyn til de kommende brugere, naboer etc. Alle materialer er gennemprøvede, standardmaterialer med lang levetid og minimal vedligehold. De fysiske udformninger tilrettelægges, så vedligehold i driftsfasen minimeres.
Projektet forventes at blive cetificeret til DGNB Sølv

Tilbage til oversigt
bubble