Renovering af gammel retsbygning

Ombygningen og renoveringen har forvandlet den gamle retsbygning på Domhusgade 22 i Kolding, til et nu­tidigt og imødekommende byggeri, til brug for 200 medarbejdere ved Kolding Kommune.

Hedvigs Klinik
Huset blev oprindeligt i 1929 opført som Sct. Hedvigs Klinik. Hospitalet rummede 65 sengepladser. Hertil var der tre store operationsstuer, hver med deres speciale, ligesom der var røntgen i kælderen, ganske moderne på det tidspunkt. En børneafdeling kom kort herefter også til, hvilket ligeledes var en sjældenhed.

Sct. Hedvigs Hospital
To store udvidelser blev det med tiden til. I slutningen af 1950erne og starten af 1960erne fik bygningen to fløje, så klinikken forandredes til en trelænget bygning. Og så ophørte den i øvrigt med at hedde klinik, men fik i 1961 i forbindelse med opførelsen af den sidste fløj, nyt navn: Sct. Hedvigs Hospital. Hospitalet lukkede og slukkede i 1975.

Arealfordeling
Bygningen, som er på 6.000 m², indeholder kontorer og mødelokaler, nye kantineforhold, samt nye bad- og omklædningsfaciliteter.

Vores arbejdsopgaver
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland har forestået projekteringsledelse, byggeledelse og aktuelle fagtilsynsopgaver.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt og Totalrådgiver

ENTREPRISE
Fagentreprise

BYGHERRE
Kolding Kommune

STØRRELSE
5500m²

ÅR
01.06.2014 - 01.02.2015