Renovering af gammel retsbygning

Ombygningen og renoveringen har forvandlet den gamle retsbygning på Domhusgade 22 i Kolding til et nu­tidigt og imødekommende byggeri, til brug for 200 medarbejdere ved Kolding Kommune.

Hedvigs Klinik
Huset blev oprindeligt opført i 1929 som Sct. Hedvigs Klinik. Hospitalet rummede 65 sengepladser, tre store operationsstuer, samt røntgen i kælderen, hvilket var ganske moderne på daværende tidspunkt. En børneafdeling kom kort herefter også til, hvilket ligeledes var en sjældenhed.

Sct. Hedvigs Hospital
To store udvidelser blev det med tiden til. I slutningen af 1950erne og starten af 1960erne fik bygningen to nye fløje, så klinikken dermed forandredes til en trelænget bygning. I 1961 fik klinikken også et nyt navn i forbindelse med tilføjelsen af de nye fløje og hed derfor nu Sct. Hedvigs Hospital indtil det i 1975 blev nedlagt.

Arealfordeling
Bygningen, som er på 6.000 m², indeholder kontorer og mødelokaler, nye kantineforhold, samt nye bad- og omklædningsfaciliteter.

Vores arbejdsopgaver
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland har forestået projekteringsledelse, byggeledelse og aktuelle fagtilsynsopgaver.

 

Tilbage til oversigt
bubble