Eksercerhuset

Renovering af de historiske bygninger på Bülows kaserne i Fredericia, danner rammerne for nyt kulturelt samlingspunkt: Eksercerhuset.

Eksercerhuset i Fredericia blev opført som en af de første bygninger i Bülows Kaserne i 1863, mens de senere tilkomne bygninger på kasernen blev opført i 1930’erne.

I de senere år har Eksercerhusets store sal været benyttet til afholdelse af koncerter og andre events. I den forbindelse har de historiske lokaler været oplagte til formålet, da stemningen tilføjer forskellige arrangementer en særlig sjæl.

Til sådanne forsamlinger har tilskuere bl.a. været udfordrede med manglende toilet- og garderobefaciliteter, hvilket arrangørere har løst med eksempelvis midlertidige toiletbåse.

Et nyt kulturelt samlingspunkt
Vores opgave i forbindelse med dette projekt har været at opretholde det oprindelige udtryk, som gør Eksercerhuset så karakteristisk som det er, samtidigt med at optimere bygningen på både æstetik og funktion.

Dette har vi blandt andet opnået ud ad til gennem en respektfuld facaderenovering, der indebærer nye vinduer og døre, samt en tagudskiftning. Inden for husets historiske mure er et nyt ankomstområde, samt gode toilet- og garderobefaciliteter tilføjet bygningens underetage for at tilgodese besøgende, mens overetagen indrettes med personalerum, badeværelser og køkkenområde.

Derudover er de indvendige rammer totalrenoverede med nye lofter, gulve, vægge og interiør.

Brugervenlighed
Den historiske bygningen lægger lokaler til mange årlige shows og events som foruden koncerter ligeledes omfatter stand-up shows og foredrag.
Det rummelige lokale tilbyder god plads til kørestole, barnevogne og andre nødvendige hjælpemidler, ligesom de renoverede indgangspartier sørger for let tilgængelighed for alle besøgende uanset mobilitets- og funktionsnedsættelse.

Tilbage til oversigt
bubble