Fænøsund friskole

Fænøsund Friskole, grundlagt i 1927 som sygeplejeboliger, bliver gennemgribende ­renoveret, samt ombygget for optimeret undervisningsflow. Ombygningen, renoveringen og fremtidssikringen af Fænøsund Friskole omfatter alle tre etager, samt udearealer.


Historisk byggeri
Fænøsund Friskoles huser små 200 elever fordelt på 0.-9. klassetrin, samt skolens tilknyttede lærere og pædagoger. Skolen har ét spor, samt SFO. Skolen ligger i området ”Teglgårdsparken”, som omfatter det tidligere Sindsygehospital, som blev oprettet af staten i 1884 og opført 1887-88 efter tegninger af arkitekt og professor Vilhelm Petersen.


Læringsmiljøer for store og små
I nuværende rammer er der udfordringer i forhold til at udfolde indsatser tilfredsstillende eller i passende omfang. Med respekt for eksisterende bebyggelse, samt byggeriets høje arkitektoniske og historiske værdi, udformes og renoveres nye bygnings­fysiske rammer, som understøtter stedet som en dynamisk, moderne og fremadrettet skole. Vi skaber fleksible lærings- og tryghedsmiljøer, der stimulerer nære relationer, samarbejde og fællesskab. Ved renovering af eksisterende bebyggelse i flere plan, sikrer vi effektiv areal­anvendelse uden at gå på kompromis med kvaliteten af udearealerne (verdensmål 15).

Miljøsanering
Nedbrydnings-, bortskaffelses- og renoveringsarbejder på Fænøsund Friskole forudsætter miljøsanering og miljøkortlægning af eksisterende byggematerialer.


Optimering af uderum
Skolen er omgivet af naturskønne omgivelser og har gode muligheder i nærområdet. Udearealerne omkring skolen er ud­arbejdet med fokus på den stille, vilde og undersøgende leg og aktivitet, i natur­materialer og -elementer (verdensmål 15).


Brugerinddragelse
Under projektet har vi sikret tværfaglige samarbejder, i form af integreret planlægning og designproces og involverende brugermøder (verdensmål 5 + 16 + 17). Gennem hele forløbet drager vi stor nytte af de idéer og erfaringer som medarbejdere og forældrerepræsentanter tilknyttet institutionen har samlet i idégenereringsprocessen, således driftsmæssige aspekter indtænkes i hele processen.
Arbejdet er tilrettelagt og udføres mens skolen var i drift.

Tilbage til oversigt
bubble