Fænøsund friskole

Eksisterende bygning blev grundlagt i 1927 som sygeplejeboliger, er blevet gennemgribende renoveret, samt ombygget for optimeret undervisningsflow. Renoverings- og ombygningssagen har haft afsæt i workshops før og under udførelse. Ombygningen, renoveringen og fremtidssikringen af Fænøsund Friskole omfatter alle tre etager, samt udearealer.

Historisk byggeri
Fænøsund Friskoles huser små 200 elever, fordelt på 0. – 9. klassetrin, samt skolens tilknyttede lærere og pædagoger. Skolen har ét spor, samt SFO. Skolen ligger i området ”Teglgårdsparken”, som omfatter det tidligere sindsygehospital, som blev oprettet af staten i 1884 og opført 1887-88 efter tegninger af arkitekt og professor Vilhelm Petersen. Skolen er omgivet af naturskønne omgivelser og har gode muligheder i nærområdet.

Læringsmiljøer for store og små
Med respekt for eksisterende bebyggelse, samt byggeriets høje arkitektoniske og historiske værdi, udformes nye bygningsfysiske rammer, som understøtter stedet som en dynamisk, moderne og fremadrettet skole. I nuværende rammer er der udfordringer i forhold til at udfolde indsatser tilfredsstillende eller i passende omfang. Vi skaber fleksible miljøer, der stimulerer nære relationer, samarbejde og fællesskab. Som også kan skabe rammer til mindre lærings- og tryghedsmiljøer.

Brugerinddragelse
Gennem hele forløbet drager vi stor nytte af de idéer og erfaringer som medarbejdere og forældrerepræsentanter tilknyttet institutionen har samlet i idégenereringsprocessen, således driftsmæssige aspekter indtænkes i hele processen. Arbejdet er tilrettelagt og blev udført mens skolen var i drift.

Projektdata

ROLLE
Arkitekt

ENTREPRISE
Totalrådgivning - fagentreprise

BYGHERRE
Fænøsund Friskole

ADRESSE
Teglgårdsparken 38, 5500 Middelfart

STØRRELSE
1.752m²

OPFØRELSESÅR
2019 -

SAMARBEJDSPARTNERE
MOE Rådgivende Ingeniører A/S