Familieboliger

Projektet omfatter 24 nyopførte familieboliger og administrationsfaciliteter på Bowlinggrunden i Ikast. Området er centralt placeret i Ikast med kort afstand til rådhus, bibliotek, station mm. Syd for grunden ligger Andelsboligforeningens afdeling ’Frejasparken’ og til højre herfor et nyligt opført etagebyggeri.

Bebyggelsens omfang består af to bygningskroppe med et fodaftryk på i alt 650 m2. De to volumener placeres vinkelret på hinanden og danner i sammenslutning med ’Frejasparken’ en ”karré” med et fælles gårdrum. 

Det sydvendte haverum er tænkt som en frodig oase for både beboere og medarbejdere. Langs stiernes bugtede forløb findes en varieret beplantning med oplevelser og overraskelser, der skal få haven til at synes større end den er. Stien udvider sig til opholdsområder der ligger som lommer med teglbelægning, afskærmet af rumdannende beplantning. Beplantningen skaber både privathed og mikroklima med læ og sol.

Tilbage til oversigt
bubble