Fredericia Sundhedshus

Ombygning og renovering: Sundhedshus i Fredericia, Dronningensgade. I det tidligere Fredericia Sygehus bliver der nu oprettet et sundhedshus, som samler almen lægepraksis, tandlæge, fysioterapi og flere kommunale, regionale, offentli­ge og private sundhedsaktører.


Ét samlet sundhedstilbud
Det nye sundhedshus i Fredericia samler alle sundhedstilbud for patienter og brugere i Fredericia. På 5 etager, fordelt på 3 bygninger, er der gennemført en gennemgribende renovering af alle indvendige overflader, samt en gentænkning og omstrukturering af planløsningerne.

Den nye indretning er udarbejdet med fokus på en åben og imødekommende planløsning. Alle gulve og lofter er udskiftet, alle overflader er malerbehandlet og der er installeret nyt ventilationssystem.

Den nye planløsning indeholder ankomst-, kontor- og træningsfaciliteter til flere forskellige aktører indenfor både den kommunale og private sundhedssektor.

Sundhedshuset skal nu indeholde bl.a. socialpsykiatri, voksen-socialtilbud, mammo­grafiscreeningsenhed, kiropraktor, speciallæge, patientforeninger, samt kantine med borger- og produktionskøkken.

Vi har fokus på uhindret adgang, samt øget tilgængelighed for brugerne, uanset alder samt mobilitets- eller funktionsnedsættelse (verdensmål 11). Dette gennem synliggørelse af niveaufrie adgangsforhold og wayfinding gennem huset.

Brugerinvolvering
Under projektet har vi sikret tværfaglige samarbejder, i form af integreret planlægning og designproces og involverende brugermøder med kommunal deltagelse (verdensmål 16 + 17). Tidligt i byggeprojektets design- og planlægningsfase er der taget stilling til bæredygtigt energikoncept med stor fokus på minimal drift og vedligehold (verdensmål 7).

Sundhedshuset i drift
Grundet forskellige afleveringstidspunkter på de enkelte etager har sundhedshuset været i drift samtidig med udførelsen af nærværende opgaver og projektet er planlagt, koordineret og gennemført under hensyntagen hertil. Dele af byggepladsarbejdet er udført i samarbejde med øvrige igangværende projekter og den igangværende drift af bygningen har samtidig skullet fungere helt optimalt.

Tilbage til oversigt
bubble