Ombygning og renovering: sundhedshus i Fredericia, Dronningensgade

I det tidligere Fredericia Sygehus bliver der nu oprettet et sundhedshus, som samler almen lægepraksis, tandlæge, fysioterapi og flere kommunale, regionale, offentlige og private sundhedsaktører.

Det nye sundhedshus i Fredericia samler alle sundhedstilbud, for patienter i Fredericia. Ombygning og renovering sker løbende og etapevis hen over 2018 og 2019 og vil være i drift sideløbende.

Flere afleveringstidspunker - ét projekt
Byggeopgaven skal betragtes som ét samlet projekt, og udføres som en samlet rådgiver opgave, men med forskellige afleveringstidspunkter for hele eller dele af de enkelte etager, som forbinder individuelle brugere, på der enkelte etager.

Sundhedshuset i drift
Stueplan i nærværende bygningsafsnit, samt andre bygningsafsnit på sundhedshuset, vil være i drift samtidig med udførelse af nærværende opgave. -

"Det er meget vigtigt, at sundhedsvæsenet kommer tættere på borgerne, så de får flere og bedre tilbud der, hvor de bor. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu sikrer både driften og oprettelsen af nye læge- og sundhedshuse så markant, som vi gør her."
Udtalte tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby

Vores arbejde
Projektering, forprojekt og hovedprojekt for alle bygningsarbejdere samt udførelse, fagtilsyn og kvalitetssikring.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt: Projektering og fagtilsyn.

ENTREPRISE
Fagentreprise

BYGHERRE
Fredericia Kommune

STØRRELSE
5 etager ca. 4.500 m²

OPFØRELSE
Etage 2: 01.03.2019 - 21.06.2019
Etage 3: 02.01.2019 - 25.02.2019
Etage 4: 02.01.2019 - 25.02.2019