Fynsgade Plejecenter

Renovering Fynsgade Plejecenter

For Billund Kommune, varetager Arkitektfirmaet Vallentin Haugland arkitekt­rådgivning for renovering af Fynsgade Plejecenter i Grindsted. Der er blandt andet tale om ændringer til udbedring af forholdene for sygeplejen, køkkenpersonale og beboere, hvor der i øjeblikket er et ønske om at forbedre og optimere de nuværende forhold.

Fynsgade Plejecenter
Ejendommen er indrettet med 35 boliger, tre aflastningsstuer og to daghjem. Der er fælles spise- og opholdsstuer, som benyttes af både beboere og personale. Plejecentret er opført over to omgange. Den oprindelige del er opført i 1970 og senere renoveret i 1996. 1 1994 blev centret udvidet med yderligere 16 boliger mod øst. Derudover råder plejecentret over nyere gårdmiljøer som fungerer som sansehaver.

Arkitektarbejder omfatter blandt andet etablering af nye omklædningsfaciliteter, nye anretterkøkkener i fire dagligstuer, udvidelse af to dagligstuer, udskiftning af loft i stor spisestue, renovering af produktionskøkken med henblik på arbejdsmiljø, etablering af udestue, etablering af overdækket areal, renovering af to aflastningsboliger samt landskabsmæssige forbedrede forhold ved dobbeltcyker.

Plejeboliger tilegnet demensramte
Demensramte har brug for faste rutiner, enkle systemer, overskuelighed, tryghed og ro i hverdagen. For at imødekomme dette, har vi i plejeboligerne fokus på hjemliggørelse og genkendelighed, også af egen lejlighed. Vi har øje for at tilpasse omgivelserne, således beboeren får støtte til at klare sig bedst muligt, med de ressourcer vedkommende har, og til at gøre hverdagen så tryg og sikker som muligt.

”Socialt samvær med andre har en positiv effekt på, hvordan mennesker med en demenssygdom lever med sygdommen.”
Kilde: Alzheimerforeningen

Opholdsstuer
Eksisterende opholdsrum renoveres, udvides og indrettes med tanke på hjemlighed, for at imødekomme beboerne. Hér med stor fokus på tydelige rumfunktioner, synlighed, overskuelighed og genkendelighed, for at imødekomme brugergruppen med demens. Hver opholdsstue tildeles, efter input fra brugerinddragelsesprocessen, et farve og indretningstema: ”Tyskland”, ”Danmark”, ”Frankrig” og ”Italien”. Identiteten understøttes af indretning, reminiscens.

Farvevalget er i beroligende skalaer, for at minimere uvedkommende stimuli og støj - således at fleksible stimulerende omgivelser kan komme til deres ret. 

Gangarealer sørges overskuelige, sammenhængende og synlige.

Udearealer
I forbindelse med udearealerne skal der etableres bedre forbindelse og let adgang til trygge og stimulerende udearealer, i form af overdækket areal og orangeri.

Projektdata

ROLLE
Arkitekt

BYGHERRE
Billund Kommune

STØRRELSE
Fynsgade Plejecenter: ca. 1000 m²