Fynsgades Plejecenter

For Billund Kommune varetager Arkitektfirmaet Vallentin Haugland arkitekt­rådgivning for renoveringen af Fynsgade Plejecenter i Grindsted. Der er blandt andet tale om ændringer til udbedring og optimering af forholdene for sygeplejen, køkkenpersonale og beboere med demens.

Fynsgades Plejecenter
Ejendommen er indrettet med 35 boliger, tre aflastningsstuer og to daghjem, med tilhørende fælles spise- og opholdsstuer, som benyttes af både beboere og personale.

Plejecentret er opført over to omgange. Den oprindelige del er opført i 1970 og i 1994 blev centret udvidet med yderligere 16 boliger mod øst. Derudover råder plejecentret over nyere gårdmiljøer som fungerer som sansehaver.

Arkitektarbejdet omfatter blandt andet etablering af nye omklædningsfaciliteter, nye anretterkøkkener i fire dagligstuer, udvidelse af to dagligstuer, udskiftning af loft i stor spisestue, renovering af produktionskøkken med fokus på arbejdsmiljø, etablering af udestue, etablering af overdækket areal, renovering af to aflastningsboliger, samt landskabsmæssige forbedrede forhold ved dobbeltcykler.

Plejeboliger tilegnet demensramte
Mennesker med demens har brug for faste rutiner, enkle systemer, overskuelighed, tryghed og ro i hverdagen. For at imødekomme dette har vi i plejeboligerne fokus på hjemliggørelse og genkendelighed, også af egen lejlighed. Vi har øje for at tilpasse omgivelserne, således beboeren får støtte til at klare sig bedst muligt, med de ressourcer vedkommende har, og for at gøre hverdagen så tryg og sikker som muligt.

Opholdsstuer
Eksisterende opholdsrum renoveres, udvides og indrettes med tanke på hjemlighed, for at imødekomme beboernes behov for ro og tryghed. Dette gøres med stor fokus på tydelige rumfunktioner, synlighed, overskuelighed og genkendelighed. Hver opholdsstue tildeles, efter input fra brugerinddragelsesprocessen, et farve- og indretningstema: ”Tyskland”, ”Danmark”, ”Frankrig” og ”Italien”. Farvevalget er i beroligende skalaer, for at minimere uvedkommende stimuli og støj - således at fleksible, stimulerende omgivelser kan komme til deres ret. Gangarealer laves overskuelige, sammenhængende og synlige.

Udearealer
I forbindelse med udearealerne skal der etableres bedre forbindelse og let adgang til trygge og stimulerende udearealer, i form af overdækket areal og orangeri.

Tilbage til oversigt
bubble