Handicapboliger

Der opføres to handicapboliger på udstykningerne ved Martine Christoffersens vej på brutto 130 m2 plus 35 m2 carport og opbevaring.

Arkitektoniske tanker
Husene har samme planløsning, dog spejlet i forhold til hinanden. Carporten er vinklet forskelligt for at tilgodese adgangen til grunden. Adgang til, placering og udformning af husene er desuden sket med fokus på at få de bedst mulige sammenhængende udearealer.

Det arkitektoniske udtryk tager udgangspunkt i konteksten, kombineret med et ønske om optimale dagslysforhold i alle opholdsrum og god sammenhæng mellem inde og ude.


Funktionel bolig
Boligerne er designet med fokus på at opfylde alle funktionelle krav, som stilles til en moderne handicapbolig. I garagen er der plads til en handicapbus og badeværelser, gangbredder og dørhuller er designet til en stor kørestol, ligesom husets opholdsrum tillader en kørestol at komme nemt omkring.

 

Tilbage til oversigt
bubble