Handicapboliger

Handicapboliger på hver 130 m² opføres på udstykningerne ved Martine Christoffersens vej for Fredericia Kommune.

Boligerne, som skal huse familier med handicappede børn, lever op til alle funktionelle krav til en moderne handicapbolig. Med udgangspunkt i de specifikke ønsker, har vi skabt to handicapboliger, som danner en tryg og hjemlig ramme om familiernes hverdag.

Det arkitektoniske udtryk tager udgangspunkt i konteksten, kombineret med et ønske om optimale dagslysforhold i alle opholdsrum og god sammenhæng mellem inde og ude.