Handicapboliger

Handicapboliger på hver 130 m2 opføres på udstykningerne ved Martine Christoffersens vej for Fredericia Kommune.

Boligerne, som skal huse familier med handicappede børn, lever op til alle funktionelle krav til en moderne handicapbolig. Med udgangspunkt i de specifikke ønsker, har vi skabt to handicapboliger, som danner en tryg og hjemlig ramme om familiernes hverdag. Det arkitektoniske udtryk tager udgangspunkt i konteksten, kombineret med et ønske om optimale dagslysforhold i alle opholdsrum og god sammenhæng mellem inde og ude.