Handicapboliger i Ølgod

Varde kommune ønsker en udvidelse af eksisterende botilbud i Ølgod. Målgruppen består af personer med svært multihandicap, og har behov for forskellige former for støtte til at klare hverdagslivet. Projektet omfatter handicapboliger, serviceareal til 50 medarbejdere, herunder kontor, mødelokaler og forbindelsesgang til eksisterende bebyggelse, udenomsarealer, cykelskur og parkeringsarealer.

Boligerne
De enkelte boliger skal have en størrelse på 68 m2. Servicearealerne skal indeholde kontor, mødelokaler og forbindelsesgang til 50 medarbejdere. Forbindelsesgangen skal forbinde udvidelsen af botilbuddet med den eksisterende bygning 2, og skal anvendes af nattevagten (medarbejderne) og ikke af beboerne.

Udearealer
31 parkeringspladser, cykelskur og andre udenomsarealer.

Målgruppen
De nye beboere er svært multihandicappede, og har brug for hjælp, både fysisk og psykisk. Tilbygningen skal tilstræbe at hjælpe beboerne på den bedst mulige måde. Vi er med fra starten af projektet ved kommunen, fra idegenereringen af brugerbehov, at få de bedst mulige omgivelser og brug af udendørs arealerne, til endelig byggeri.

Projektdata

ROLLE
Arkitekt, projektering, arbejdsmiljøkoordinering og brugerinddragelse

ENTREPRISE
Fagentreprise

BYGHERRE
Varde Kommune, Teknik og Miljø

STØRRELSE
Boliger: 1.224 m²
Serviceareal: 600 m²
I alt: 1.824 m²
Derudover udearealer

OPFØRELSE
2018-2020