18 almene handicapboliger, Ølgod

For Varde Kommune har Ingeniørgruppen A/S, i samarbejde med Vallentin Haugland, vundet totalrådgivningen vedrørende 18 nye handicapboliger i Ølgod.

De nye handicapboliger tilegnes personer med svært fysisk og mentalt handicap, hvor der er behov for støtte døgnet rundt. Projektet udføres i forbindelse med Samstyrken Rosenvænget og omfatter foruden vaskeri, fælleskøkkener, tagterrasse, kontorer, mødelokaler og servicearealer. Omkring boligerne udføres et grønt beplantningsbælte og parkeringsforholdene udvides og forbedres.

Arkitektur
Samstyrken Rosenvænget råder i dag over fem bygninger på grunden, som alle er opført i et plan med røde teglstensfacader og valmede tage. Alle de eksisterende bygninger er opført i starten af 1990’erne. Intentionen med udvidelsen af Rosenvænget, er at skabe en moderne fortolkning af de klassiske rødstenshuse.

De 18 nye handicapboliger udformes som et længehus i to etager med asymmetrisk tagprofil. Længehuset deles i tre mindre bygninger som forskydes i facaden. På nordsiden af husets 1. sal indbygges fire kviste i taget. Facader og tage udføres i røde sten, kviste og mindre detaljer udføres i rødbrune nuancer.

Disponering
De 18 boliger samt servicearealer placeres på en smal grund og bygningen udføres derfor i to plan. Boligerne fordeles ligeligt på hvert plan og til hver seks boliger tilknyttes et mindre fælleskøkken. Det er desuden muligt at trække ud på en sydvendt tagterrasse fra 1. salen. Udover boligerne, indeholder bygningen også servicearealer, depoter, mødelokaler og kontorer til plejepersonalet.

Projektdata

ROLLE
Arkitekt, projektering, arbejdsmiljøkoordinering og brugerinddragelse

ENTREPRISE
Fagentreprise

BYGHERRE
Varde Kommune, Teknik og Miljø

STØRRELSE
Boliger: 1.345 m²
Serviceareal: 600 m²
I alt: 1.945 m²
Derudover udearealer

OPFØRELSE
2018 - 2020

SAMARBEJDSPARTNER
Ingeniørgruppen A/S