18 almene handicapboliger, Ølgod

For Varde Kommune har Ingeniørgruppen A/S i samarbejde med Vallentin Haugland, vundet totalrådgivningen vedrørende opførelsen af 18 nye handicapboliger i Ølgod.

De nye handicapboliger er tilegnet personer med svært fysisk og mentalt handicap som har behov for støtte hele døgnet. Projektet er udført i forbindelse med Samstyrken Rosenvænget og omfatter desuden vaskeri, fælleskøkkener, tagterrasse, kontorer, depoter, mødelokaler og servicearealer. Omkring boligerne er udført et grønt beplantningsbælte og parkeringsforholdene er udvidet og forbedret.  Handicapboliger, fællesarealer og udearealer er målrettet handicapbrugere i forskellige aldersklasser og behov (verdensmål 10).

Arkitektur
Samstyrken Rosenvænget råder i dag over, foruden de 18 nye boliger, også fem bygninger på grunden, som alle er opført i et plan med røde teglstensfacader og valmede tage. Alle de eksisterende bygninger er opført i starten af 1990’erne.

Intentionen med udvidelsen af Rosenvænget har været at skabe en moderne fortolkning af de klassiske rødstenshuse. De 18 nye handicapboliger samt service­arealer er udformet som et længehus i to etager med asymmetrisk tagprofil. Ved bebyggelse i to plan sikrer vi effektiv areal­anvendelse uden at gå på kompromis med kvaliteten af udearealerne (verdensmål 15). Boligerne er fordelt ligeligt på hvert plan og til hver af de seks boliger tilknyttes et mindre fælleskøkken, med fokus på en åben og overskuelig planløsning, som skaber overblik og tryghed (verdensmål 16).

I boliger og fællesrum er indtænkt diversitet i både størrelse og indretning idet der tilsigtes ligestilling for alle (verdensmål 5). Længehuset er delt i tre mindre bygninger, som forskydes i facaden der er udført i røde sten. På nordsiden af husets 1. sal er der indbygget fire kviste i taget, som ligesom andre mindre detaljer er udført i rødbrune nuancer. Fra 1. salen er der desuden adgang til en sydvendt tagterrasse.

Vi har stor fokus på uhindret adgang, samt øget tilgængelighed for brugerne, uanset alder og mobilitets- eller funktionsnedsættelse (verdensmål 11).

Brugerinvolvering
Under projektet har vi sikret tværfaglige samarbejder i form af en integreret planlægnings- og designproces og involverende brugermøder med kommunal deltagelse (verdensmål 5 + 16 + 17). Tidligt i byggeprojektets design- og planlægningsfase, er der taget stilling til bæredygtigt energikoncept med fokus på minimal drift og vedligehold (verdensmål 7).

Tilbage til oversigt
bubble