Hejnsvig Plejecenter

For Billund kommune varetager Arkitektfirmaet Vallentin Haugland arkitektrådgivning for renovering af Hejnsvig Plejecenter i Hejnsvig. Der er blandt andet tale om ændringer til udbedring af forholdene for sygeplejen, køkkenpersonale og beboere, hvor der i øjeblikket er et ønske om at forbedre og optimere de nuværende forhold.

Hejnsvig Plejecenter
Ejendommen består af flere bygningsafsnit, hvor det oprindelige er etableret i 1940. Dette bygningsafsnit er i flere etager. Arkitektarbejdet omfatter blandt andet omklædningsfaciliteter, depotrum, produktionskøkken, værksted, spisestue, hvilerum, handicaptoilet, baderum, opholdsstuer, samt sygeplejeklinik.

Produktionskøkken
Det nuværende køkken i hovedbygningen er nedslidt og i køkkenet er der pladsmangel og uhensigtsmæssig indretning. Der etableres derfor et nyt køkken i hovedbygningen på stueplan. I forbindelse med køkkenet etableres et mindre kølerum, frostrum, depot og kontorarbejdsplads for køkkenpersonalet.

Tilbage til oversigt
bubble