Hørparken - 111 boliger

I samarbejde med Totalentreprenør Egil Rasmussen A/S og Ingeniør’ne A/S har vi vundet totalentreprisekonkurrencen vedr. 111 nye boliger Hørparken i Kolding.

Tre klynger med fire blokke
De 111 boliger opføres i 3 klynger med 4 blokke i hver klynge. Blokkene er i henholdsvis 2 og 3 etager. Blokkene i 3 etager indeholder alle lejligheder i 2 plan med sammenhængende 1 og 2 sal.

Visuelt stærkt
Projektet udføres med tegl i forskellige farver som udvendig facade.
Det konstruktive system for projektet udføres med bagmur, dæk og tag af træelementer. Træelementerne udføres mod tegl med kalciumsilikatplader, så der ikke forefindes organisk materiale i konstruktionen.

Fokus opgaver
På projektet er der med denne nye byggeteknik forøget fokus på lyd, damptæthed og fugt.

Vi har på projektet tilknyttet en ekstern akustiker, ligesom ARKVH har forestået udarbejdelse af fugtrapporten.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt - Totalrådgiver

ENTREPRISE
Totalentreprise

STØRRELSE
111 lejligheder - brutto 9.9337,2 m²

OPFØRELSE
01.05.2018 - 01.04.2019

ENERGIKLASSE
2015