Hørparken - 111 boliger

Boligerne i Hørparken opføres efter særlige byggetekniske principper ved Kolding. Den bærende konstruktion i etagebyggerierne er udført i træelementer med øget fokus på lyd, damptæthed og fugt.

Tre klynger med fire blokke
De 111 boliger er fordelt på tre klynger med fire blokke i hver. Blokkene er i henholdsvis to og tre etager, hvor sidstnævnte indeholder lejligheder i 2 plan med sammenhængende 1. og 2. sal.

Bærende konstruktion i træ
Projektet udføres med tegl i forskellige farver som udvendig facade. Det konstruktive system for projektet udføres med bagmur, dæk og tag af træelementer. Træelementerne udføres mod tegl med kalciumsilikatplader, så der ikke forefindes organisk materiale i konstruktionen.

Fokus opgaver
På projektet er der med denne byggeteknik øget fokus på lyd, damptæthed og fugt. Vi har på projektet tilknyttet en ekstern akustiker, ligesom Arkitektfirmaet Vallentin Haugland har forestået udarbejdelse af fugtrapporten.

 

Tilbage til oversigt
bubble