Nyt skoleafsnit Holmstrupgård

Nyt Skoleafsnit for jysk børneforsorg - Holmstrupgård Aarhus. Tilbygningen af undervisningslokaler på Holmstrupgård indeholder fire klasselokaler, toiletfaciliteter, kontormiljø/pædagogisk værksted, samt depot.

Målgruppe
Holmstrupgård er et ungdomshjem med dag- og døgnbehandling for unge fra 14 år.

Brugerne kan have svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, spise- og personlighedsforstyrrelser,

hjerneorganiske vanskeligheder eller kontaktvanskeligheder.

Med ønske om at være samlet som én enhed, er tilbygningen placeret forbindende imellem to eksisterende bygninger med indgang fra eksisterende bebyggelse. Fleksibel indretning muliggør varieret undervisning.

Materiale
Materialevalg tager udgangspunkt i omgivelserne, hvor træelementet er det gennemgående.

Træelementet er implementeret i både plademateriale og vinduer.

Tilbage til oversigt
bubble