nyt skoleafsnit Holmstrupgård

Nyt skolehjem for jysk børneforsorg i Århus

Holmstrupgård er et ungdomshjem med dag- og døgnbehandling for unge fra 14 år. De unge kan have svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, spise- eller personlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske vanskeligheder eller kontaktvanskeligheder.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt

ENTREPRISE
Totalentreprise

BYGHERRE
Jysk Børneforsorg

STØRRELSE
500 m²

OPFØRELSE
2013

ENERGIKLASSE
LEK 2015