Konkurrence: Nybyggeri af kirke-
og kulturcenter


Kirke- og kulturcenteret tager afsæt i en moderne nordisk tilgang til arkitektur, med klare referencer til både den eksisterende højskole, nordisk æstetik og materialevalg.

Vores hovedgreb er at omfavne salen, med foyerrummet og café-området, som orienteres mod udsigten, vandet og solens lys. Salen afskærmer mod nabobebyggelsen, og retter fokus mod ankomsten fra syd og nord, for at skabe en klar for- og bagside til bygningen.

Det er vores intention at underbygge, og forbedre den eksisterende højskoles faciliteter, samt at skabe nye samlingsrum i både salen og caféområdet. Vores bevidste nordiske tilgang til arkitektur, ses i den enkle grundform, med klare linjer og et materialevalg, der tilstræber bæredygtighed, kvalitet og minimalt vedligehold.

Vi ønsker at skabe et åbent kirke- og kulturcenter, med plads til mange forskellige aktiviteter, og rum der understøtter forskelligheden af disse.

Kirkecentret fremstår som en enkelt og skarp grundform, med fokus på de indvendige rum, solens lys og materialernes kvaliteter. 

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt

ENTREPRISE
Konkurrence

BYGHERRE
Samværket A/S

STØRRELSE
2.300 m²

ANLÆGSSUM
30 mio