Skogfinsk Museum - Henki

Nyt Skogfinsk Museum, HENKI, ligger i Svullrya i det østlige Norge, hvor projektet præsenterer den skovfinske kultur og ånd, i både det byggede miljø og udstillede elementer.

Konkurrenceforslaget HENKI bidrager med tre hovedbygninger og tre mellembygninger. Desuden er funktionerne grupperet efter Museum, Kultur og Administration. Museet er den bærende funktion, men samtidig kan udstillingerne ikke stå alene. Hvis man vil sikre at HENKI bruges af både turister og lokale borgere, er det vigtigt at kulturelle begivenheder også har deres plads.

HENKI bygger på videreudvikling af skovfinnernes traditioner, metoder og byggeskikke. Skoven har været omdrejningspunkt for skovfinnernes liv; de levede i skoven, af skoven. Denne tætte tilknytning har præget skovfinnernes tro og sjæleopfattelse.

Det shamanistiske kulturgrundlag, hvor mennesket ikke adskiller sig fra naturen, men er en del af naturen, danner skogfinnernes immaterielle kulturarv. Historisk set var det også skovfinnerenes brug af skoven, i kraft af deres arealkrævende landbrugsform, svedjebrug, der førte dem til Norge. 

Tilbage til oversigt
bubble