Låddenhøj, Nyborg

Omfattende renovering og tilbygning af Handicapcenter Storebælts afdeling “Låddenhøj”. Låddenhøj tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Plads til individuelle behov
Både nybyggeri samt renoveringen af eksisterende bygninger skal skabe de fremtidige rammer til alle brugere af aktivitetstilbuddet. Med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention er der lagt vægt på at designe en åben, varieret og fleksibel institution, som understøtter specifikke ønsker og behov for den enkelte borger, der på samme tid er tilgængelig for alle (verdensmål 5 + 10). De nye fysiske rammer tilgodeser en lang række forskellige behov og høj grad af fleksibilitet, således at både nuværende og fremtidige behov i videst muligt omfang kan imødekommes.

Vi har stor fokus på uhindret adgang, samt øget tilgængelighed for brugerne, uanset alder samt mobilitets- eller funktionsnedsættelse (verdensmål 11).

Trygt arbejdsmiljø
Visionen er at skabe et trygt og inspirerende hus, hvor både borgere og ansatte trives. Med fokus på en åben og overskuelig planløsning, skaber vi et trygt arbejdsmiljø for medarbejderne, ved at integrere flugtveje i alle rum (verdensmål 16).

Åbent og fleksibelt hus
De fysiske rammer understøtter og giver afsæt til en bred vifte af aktiviteter, der er med til at give mulighed for interaktion og livslang udvikling og læring. Under projektet har vi sikret tværfaglige samarbejder i form af integreret planlægning og designproces, samt involverende brugermøder med kommunal deltagelse (ver­densmål 16 + 17).

I projektet er der, udover fokus på at minimere støj og uro, et grundlæggende designprincip om at bygge et kompakt miljøvenligt hus med godt flow, uden over­flødige gennemgangsrum. Herudover genopretning og forbedring af udearealer, med adgang til sansehaven målrettet forskellige brugere i forskellige aldersklasser (verdensmål 10).

Brugerinvolvering
Tidligt i byggeprojektets design- og planlægningsfase, er der taget stilling til bæredygtigt energikoncept, blandt andet med udnyttelse af dagslys, samt stort fokus på minimal drift og vedligehold (verdensmål 7).

Tilbage til oversigt
bubble