Låddenhøj, Nyborg

Omfattende renovering og tilbygning af Handicapcenter Storebælts afdeling Låddenhøj i Nyborg. Låddenhøj tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvorfor brugernes behov varierer.

Bygning med individuelle behov
Byggeriet giver de handicappede borgere mulighed for at opholde sig i et varieret byggeri, hvor de kan vælge ud fra individuelle behov. Både nybyggeri samt renoveringen af eksisterende bygninger skal skabe de fremtidige rammer til alle brugere af aktivitetstilbuddet. De nye fysiske rammer tilgodeser en lang række forskellige behov, høj grad af fleksibilitet, således at både nuværende og fremtidige og endnu ikke kendte behov i videst muligt omfang kan imødekommes.

Visionen er at skabe et trygt og inspirerende hus, hvor både borgere og ansatte trives. Tanken er at skabe et hus, der opfylder og kombinerer generelle krav til en moderne institution med muligheder for fleksibilitet der kan understøtte specifikke ønsker og behov for den enkelte borger, der på samme tid er tilgængelig for alle.

Åbent og fleksibelt hus
Med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention er der lagt vægt på at designe et åbent og fleksibelt hus, hvor der er plads til forskellige og individuelle behov. De fysiske rammer understøtter og giver afsæt til en bred vifte af aktiviteter, der er med med til at give mulighed for interaktion og livslang udvikling og læring. I projektet er der, udover fokus på at minimere støj og uro, et grundlæggende designprincip om at bygge et kompakt miljøvenligt hus, med godt flow, uden overflødige gennemgangsrum.

 

Projektdata

ROLLE
Arkitekt

ENTREPRISE
Totalentreprise

BYGHERRE
Region Syddanmark

STØRRELSE
Renovering:
ca. 1200 m² (herunder renovering og efter-isolering af tag).
Nybyggeri: ca. 600 m² institutionelt byggeri.

I alt: 1.800 m²

OPFØRELSE
2019 – 2020